Rawa Mazowiecka coraz bliżej rewitalizacji centrum miasta. Ratusz szuka zewnętrznych środków na ten cel…

erawaMiasto
komentarzy

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, rewitalizacja centrum Rawy będzie prowadzona w ciągu siedmiu najbliższych lat. W chwili obecnej trwa konkurs na koncepcję zagospodarowania centrum miasta. Wszystko to ma przybliżyć Rawę do rzeczywistych zmian.

Już wkrótce w Rawie Mazowieckiej mogą rozpocząć się działania rewitalizacyjne. Według wstępnych założeń, realizacje mają nie tylko poprawić ład przestrzenny centrum, ale również znacząco wpłynąć na procesy społeczne. Wśród nich, priorytetem jest chociażby przeciwdziałanie wykluczeniu społeczno-ekonomicznemu. Zanim jednak zapadnie ostateczna decyzja, w jakim zakresie rewitalizacja zostanie przeprowadzona, urzędnicy muszą znać wysokość pozyskanych środków zewnętrznych. To właśnie od nich zależy ile w mieście uda się zmienić.
– Będziemy starali się podejść do rewitalizacji jak najszerzej, ale niestety tak jak w każdym tego typu przedsięwzięciu, jedyną granicą są finanse. W miarę możliwości będziemy rozszerzać jej zakres – mówi Tomasz Brzeziński z Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miasta.
W procesie rewitalizacji mogą wziąć udział również prywatni właściciele obiektów, które znajdują się w obszarze branym pod uwagę przy tworzeniu projektu. Jednak to, czy na dany budynek zostaną przyznane środki zewnętrzne, zależne jest również od wkładu własnego inwestora.

Zanim jednak dojdzie do rzeczywistych, widocznych działań rewitalizacyjnych, ratusz czeka dużo pracy. By móc pozyskać środki zewnętrzne, należy dopełnić formalności. Jedną z nich jest konkurs urbanistyczno-architektoniczny, który został ogłoszony w tym miesiącu przez Urząd Miasta. Ma on zapewnić świeże spojrzenie na Rawę oraz pokazać co w mieście można zmienić.
– Chcielibyśmy uzyskać jak największą ilość pomysłów, które pozwolą nam wyciągnąć to co najlepsze w tym terenie, zarówno pod względem historycznym, jak i modernistycznym podejściu do tej rewitalizacji – dodaje Tomasz Brzeziński.

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta w Rawie Mazowieckiej. 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz