Rawa Mazowiecka ma budżet na 2015 rok. Radni jednomyślnie zaakceptowali tę najważniejszą uchwałę w roku…

erawaMiasto
komentarzy

Radni Rady Miasta Rawa Mazowiecka przyjęli budżet na 2015 rok. Finansowy plan, mimo pewnej dyskusji, został przyjęty jednogłośnie. Najważniejsza w roku uchwała zakłada dochody miasta na poziomie ponad 59 milionów złotych, wydatki oscylujące w granicach 60 milionów oraz ponad milion złotych deficytu (1 240 200 zł). Budżetowa dziura zostanie pokryta środkami z kredytów bankowych. 

W tym roku podejmowanie uchwały budżetowej było w pewnym sensie wyjątkowe. Radni pracowali bowiem na propozycji, która w dużej mierze stworzona była przez zespół pracujący z Eugeniuszem Górajem, poprzednim burmistrzem miasta. Obecni włodarzenie jedynie formą autopoprawek dokonali ostatnich regulacji w finansowym planie.
— Autopoprawki, które wprowadziliśmy, nie rewolucjonizują tego poprzedniego budżetu — informował burmistrz Dariusz Misztal.

Radni również zwracali uwagę na ten fakt, podkreślając, że cieszy ich kontynuacja pewnych planowanych wcześniej inwestycji. Niektórzy jednak podnosili kwestię braku zadań, które stawiałyby na perspektywiczny rozwój miasta. W takim tonie wypowiadał się radny Piotr Irla.
— Przedłożony budżet nie zawiera planów na przyszłość, a o takie projekty warto zadbać. Należy przygotowywać dokumentację projektową i ewentualnie zabiegać o zewnętrzne środki, dofinansowanie — podkreślał samorządowiec.
Na te słowa, posługując się przykładem konkretnej inwestycji, odpowiedział radny Leszek Jarosiński — Drogi kolego, centrum pomocy rodzinie, które w poprzedniej kadencji omawialiśmy, cały czas realizujemy. Głęboko wierzę i ufam, że ten projekt będzie realizowany — skwitował (fragmenty dyskusji w naszym materiale wideo).

Previous Image
Next Image

info heading

info content


Dyskusja, która poprzedziła podjęcie uchwały, była związana także z zakupem nowych ogłoszeniowych słupów. Według niektórych radnych, 60 tysięcy zapisanych w budżecie na ten cel, jest wydatkiem nieracjonalnym.
— Pojawiło się nowe zadanie, mianowicie zakup 15 słupów ogłoszeniowych. Uważamy to za nieracjonalną inwestycję dla miasta. Chcieliśmy zmniejszyć liczbę słupów, a środki, które udałoby się zaoszczędzić, przesunąć na kolejne projekty. Chodzi tu konkretnie o dokumentację projektową przebudowy fragmentu ulicy Willowej oraz ulicy bez nazwy na osiedlu Skierniewicka. Dodatkowo chcieliśmy zdjąć 20 tys. z  budżetu obywatelskiego i przesunąć na dokumentację projektową przebudowy ul. Polnej, od ul. Konstytucji 3. Maja do ul. Przemysłowej — referowała swoje pomysły radna Grażyna Dębska.

> Kliknij i przeczytaj o najważniejszych inwestycjach zaplanowanych na 2015 rok.

Radnej w dyskusji odpowiadał burmistrz Dariusz Misztal, tłumacząc, że planowany zakup słupów jest inwestycją niezbędną, zakładaną jeszcze podczas wyborczej kampanii. Co do ich wyglądu, ilości, czy konkretnego rozmieszczenia, decyzje jeszcze nie zapadły i mają być efektem szczegółowej analizy. Koniec końców, budżet został przyjęty przez radnych jednomyślnie.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz