Rawa Mazowiecka pomysłami stoi? Pokażcie, że jesteście kreatywni i zrealizujcie swój pomysł w ramach Budżetu Obywatelskiego

erawaMiasto
komentarzy

Rusza Budżet Obywatelski Rawy Mazowieckiej na rok 2023. Już wkrótce będzie można zgłaszać swoje projekty. 

Po raz ósmy mieszkańcy Rawy Mazowieckiej mogą wziąć udział w realizacji Budżetu Obywatelskiego. To narzędzie nie tylko sprawdza pomysłowość rawian, ale przede wszystkim zachęca do współdecydowania o wydawaniu wspólnych środków z „portfela” miasta. 
– Co roku mamy około 30 projektów i liczę, że podobnie będzie podczas tej edycji. Marzy mi się, aby pojawił się projekt ponad podziałami, który połączy wszystkich wnioskujących – mówi Cezary Wróbel, z Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w Rawie Mazowieckiej weryfikującego zgłoszone projekty. 

Już niebawem, bo od 30 września mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje projekty. Nabór wniosków potrwa do 14 października. W tej edycji, podobnie jak w latach ubiegłych, do rozdysponowania jest 200 tysięcy złotych i to właśnie sami rawianie zdecydują na co wydana zostanie ta kwota.

Oczywiście cała pula zostanie podzielona z uwagi na miejsce realizacji:
– na obszarze rewitalizacji – 25 %,
– pozostałe zadania – 75 %.

Na każdym z tych terenów pieniądze przeznaczone zostaną na:
– zadania inwestycyjne czyli budowy, modernizacje lub remonty elementów infrastruktury miejskiej, czy też zakupy, wyposażenie – 70%;
– zadania pozostałe czyli wydarzenia o charakterze rozrywkowym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym, odbywające się na terenie miasta – 30%.

Warto pamiętać, że jedna organizacja społeczna może być beneficjentem jednego projektu w danej edycji budżetu obywatelskiego. 

Wnioski składane mogą być:
– w formie elektronicznej na skrzynkę podawczą /kb5177yoql/skrytka, podpisane bezpiecznym podpisem cyfrowym nadawcy weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub  podpisane profilem zaufanym ePUAP, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia skanu listy z podpisami poparcia zadania;
– w formie papierowej, złożone w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka  lub przesłane pocztą na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5,  96-200 Rawa Mazowiecka, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski”, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia oryginalnych list poparcia zadania.
– Pamiętajmy, że nie ma ograniczeń i każdy pełnoletni mieszkaniec Rawy może złożyć dowolną liczbę projektów – dodaje Cezary Wróbel. 

Po weryfikacji wniosków pod względem merytorycznym i formalno-prawnym (17-19.10), nastąpi ogłoszenie wyników analizy (27-28.10). Później przyjdzie czas na odwołania w sprawie projektów odrzuconych (7.10-10.10) i akceptację listy projektów przeznaczonych do realizacji w ramach BO (14-17.11). 

Końcowym etapem będzie oczywiście głosowanie (21.11-6.12), a to już tradycyjnie odbędzie się w formie elektronicznej oraz papierowej do urny wystawionej w Urzędzie Miasta. Będziemy Wam jeszcze o tym przypominać. 
– Ogłoszenie ostatecznych wyników nastąpi między 7 a 16 grudnia, aby te najbardziej popularne zadania można było wpisać do budżetu miasta i zrealizować w przyszłym roku – dodaje Cezary Wróbel. 

Regulamin Budżetu Obywatelskiego 2023 oraz inne szczegółowe informacje znajdziecie na stronie Urzędu Miasta rawamazowiecka.pl w zakładce Budżet Obywatelski.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz