Rawa Mazowiecka z budżetem na 2020 rok. Sprawdźcie na jakie inwestycje zabezpieczono środki

erawaMiasto
komentarzy

Radni Rady Miasta Rawa Mazowiecka przyjęli budżet na 2020 rok. Finansowy plan, po dyskusji, został przyjęty większością głosów. Najważniejsza w roku uchwała zakłada dochody miasta na poziomie blisko 105 milionów złotych, wydatki oscylujące w granicach 113 milionów oraz ponad 8 milionów złotych deficytu. Budżetowa dziura zostanie pokryta środkami z kredytów, pożyczek oraz przychodami z emisji obligacji komunalnych. 

10 głosów za i 4 wstrzymujące się – z takim wynikiem głosowania przyjęto wczoraj (30.01) budżet Rawy złożony w projekcie burmistrza Piotra Irli. Najmniej z przedstawionego budżetu, a zwłaszcza przedłożonych zadań inwestycyjnych, zadowolona była opozycja. Co radni wyraźnie zaznaczyli w dyskusji prowadzonej podczas sesji. 
– My podjęte działania będziemy wspierać, ale z zadań, które proponowaliśmy w ubiegłym roku niewiele zostało wykonane. Dlatego też ponowiliśmy je w tym roku, jednak znów nie spotkały się z uznaniem. Mowa tu chociażby o budowie oświetlenia ulicy Dolnej, budowie chodnika od ul. Korczaka do ul. Katowickiej, czy chociażby poprawie i rozbudowie bazy oświatowej i sportowej miasta i chodzi tu oczywiście o salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej nr 2 i budowie bieżni lekkoatletycznej – wymieniał podczas obrad radny Leszek Jarosiński. 
 
–> Sprawdźcie jakie jeszcze inwestycje proponowali radni Klubu „Prawa i Sprawiedliwości”. 

Na zarzuty opozycyjnych radnych odpowiedział oczywiście burmistrz Piotr Irla. Tłumacząc, że nie wszystkie proponowane zadania da się zrealizować jednocześnie, ponieważ budżet jest ograniczony, a w bieżącym składzie prace trwają dopiero rok. 
– Wydaje mi się, że jest to budżet szyty na miarę możliwości naszego miasta, a jednocześnie dość ambitny, bo tych inwestycji, mimo wielu potrzeb, jest sporo (…). Jeśli byłyby środki odpowiedniej wielkości to moglibyśmy pozwolić sobie chociażby na poprawę bazy oświatowo-sportowej – tłumaczył punkt po punkcie burmistrz Rawy Piotr Irla. 

–> Jeśli chcecie wysłuchać całej dyskusji zapraszamy Was do obejrzenia relacji z sesji. 

Finalnie budżet na bieżący rok został uchwalony, a w zadaniach przyjętych do realizacji znalazły się między innymi budowa ścieżki rowerowej, budowa drugiego bloku socjalnego, przebudowa targowiska miejskiego, czy rewitalizacja Rawy.

Z resztą sprawdźcie sami: 
I. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ: 
1. Przebudowa ulicy Sobieskiego – 1,7 mln zł
2. Budowa ścieżki rowerowej – 1,45 mln zł
3. Oświetlenie ulicy Kazimierza Wielkiego – 50 tys. zł
4. Oświetlenie drogi eksploatacyjnej wokół zalewu – 400 tys. zł
5. Remont ul.Polnej od ul. Niepodległości do ul. Konstytucji 3 Maja – 450 tys. zł
6. Remont chodnika ul. Jeżowska – 100 tys. zł.

II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA:
1. Zakup gruntów w zasoby komunalne – 200 tys. zł
2. Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Mszczonowskiej – budynek B – 2,15 mln zł

III.  ADMINISTRACJA PUBLICZNA:
1. Remont Sali ślubów w budynku Urzędu Miasta Pl. Piłsudskiego 5 – 100 tys. zł
2. Wymiana pieca co w budynku Urzędu Miasta – 25 tys. zł
3. „rawski eUrząd – wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka” – 540 tys. zł
4. Opracowanie koncepcji remontu i przebudowy budynku Piłsudskiego 4 – 70 tys. zł

IV. OŚWIATA I WYCHOWANIE:
1. Rewitalizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4 – 400 tys. zł

V. OCHRONA ZDROWIA:
1. Zakup sprzętu medycznego – 100 tys. zł

VI. GOSPODARKA KOMUNALNA:
1. Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Mickiewicza – 1,93 mln zł
2. Przygotowanie aplikacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła – 50 tys. zł
3. Retencjonowania wód opadowych – dotacja celowa dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych – 100 tys. zł

VII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:
1. Wymiana palnika i budowa instalacji gazowej w kotłowni budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Wyszyńskiego – 40 tys. zł
2. Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka – 12,51 mln zł

VIII. KULTURA FIZYCZNA:
1. Przygotowanie dokumentów i przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanego połączenia zbiorników „TATAR – DOLNA” – 110 tys. zł
2. Opracowanie dokumentacji technicznej połączenia zbiorników „DOLNA” i „TATAR” w Rawie Mazowieckiej – 20 tys. zł
3. Termomodernizacja budynku hali sportowej Tatar – 410 tys. zł 
4. Budowa oświetlenia boiska stadionu miejskiego przy ul. Zamkowa. Zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego „Światło mam lepiej gram” – 105 tys. zł. 
Więcej zdjęć z sesji Rady Miasta znajdziecie tutaj. 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz