Rawa przyjazna seniorom 

erawaMiasto
fot. pixabay.com       Artykuł sponsorowany
komentarzy

W Rawie, blisko 22% mieszkańców to osoby w wieku powyżej 65 lat. Jesteśmy świadomi, że sytuacja życiowa, potrzeby i oczekiwania starszych rawian są różnorodne i zasługują na szczególną uwagę.

Dlatego, wsłuchując się w ich głosy, przedstawiamy nasze propozycje, które mają na celu poprawę jakości życia naszych seniorów:

* Wspieranie działalności klubów seniora i stowarzyszeń. Chcemy promować miejsca, gdzie seniorzy mogą aktywnie spędzać czas i dzielić się swoimi pasjami.Aktywizacja sprawnościowa osób starszych.

* Proponujemy organizację zajęć ruchowych, w tym bezpłatną gimnastykę wodną, by każdy miał szansę na aktywne i zdrowe życie.

* Poprawa warunków i rozwój Dziennego Domu Seniora. Naszym celem jest dalsze wsparcie i rozbudowa oferty Dziennego Domu Seniora, zlokalizowanego w domu parafialnym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

* Opieka wytchnieniowa dla opiekunów. Planujemy objąć darmowym, krótkim i okazjonalnym pobytem osoby z niepełnosprawnością, zapewniając im opiekę wykwalifikowanej kadry.

* Efektywna oferta asystentów dla osób z niepełnosprawnościami, starszych i samotnych. Chcemy stworzyć sieć wsparcia, która pomoże w codziennych obowiązkach, usługach opiekuńczych i poruszaniu się po mieście.

* Rozwój Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Zobowiązujemy się do dalszego rozwijania i ewentualnej rozbudowy nowo oddanego centrum, by jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby naszych seniorów.

Nasze propozycje to krok w kierunku miasta, które szanuje i docenia doświadczenie oraz potrzeby swoich najstarszych mieszkańców.

* Materiał finansowany przez Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Irli.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz