Rawianie pamiętali o agresji sowieckiej na Polskę. Na miejskim cmentarzu odbyły się uroczyste obchody 75. rocznicy wrześniowej napaści…

erawaMagazyn
komentarzy

Uroczyste odśpiewanie hymnu, przemówienia, modlitwa, apel poległych oraz złożenie kwiatów przy blasku płonących rac – tak właśnie wyglądały rawskie obchody 75. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę, które odbyły się 17 września na komunalnym cmentarzu. 

Z inicjatywą upamiętnienia tej daty do rawian wyszły trzy środowiska, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kibiców Tylko Widzew oddział w Rawie Mazowieckiej, Komitet Powiatowy Prawa i Sprawiedliwości oraz Obóz Narodowo-Radykalny. Wspólnie udało im się zgromadzić na miejskim cmentarzu, gdzie przypomniano historię Polski i fakty związane z napaścią na nasz kraj przez sowietów.
– Historia wrześniowej agresji ZSRR jest często pomijana, lecz my tutaj zgromadzeni, mieszkańcy Rawy Mazowieckiej musimy pamiętać, że we wrześniu 1939 roku walczyliśmy z dwoma działającymi w porozumieniu agresorami. I na obu tych frontach walk ponieśliśmy ogromne straty – mówił podczas uroczystości Adrian Galach, jeden z organizatorów.

Obchody były również okazją do przypomnienia sylwetek osób związanych z Rawą Mazowiecką, które zginęły z rąk NKWD. Takiej wiedzy z pewnością nie znajdziemy w szkolnych podręcznikach.
 Dziś nadszedł czas, by głośno przypominać o tragicznych losach ludzi i wydarzeniach, które miały miejsce w owym czasie. Musimy edukować młodych ludzi w duchu prawdy historycznej. Naszym patriotycznym obowiązkiem jest oddać ludziom poległym za ojczyznę należny im hołd – puentował Adrian Galach.

Previous Image
Next Image

info heading

info content


Osoby związane z Rawą Mazowiecką:

Płk art. Włodzimierz ARWANITI s. Jana i Marii z Giełczewskich, ur. 6 IX 1890 w Rawie Mazowieckiej. Absolwent Michajłowskiej Szkoły Artylerii (1912). Do 1918 służył w armii rosyjskiej. W Wojsku Polskim od 1920, przydzielony w stopniu kpt. do 1 pułku artylerii polowej Legionów, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w roku 1920. Następnie służył w 9 pułku artylerii polowej, 3 pułku artylerii ciężkiej, Centralnej Szkoły Strzelań (Strzelania), 20 pułku artylerii lekkiej, 14 dywizjonie artylerii konnej. W 1939 dowódca artylerii dywizyjnej 29 Dywizji Piechoty, ciężko ranny 13 września. Odznaczony Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Niepodległości, medalami 1918-1921 i 10-lecia. Postanowieniem nr 112-48-07 Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z 5 października 2007 został awansowany pośmiertnie do stopnia generała brygady. Awans został ogłoszony 9 listopada 2007 w Warszawie, w trakcie uroczystości „Katyń Pamiętamy – Uczcijmy Pamięć Bohaterów”.

Komisarz PP Leon Mieczysław PRZYGODA s. Michała, ur. 24 X 1891 w Warszawie. Po raz pierwszy w policji od 14 XI 1918. W WP od 10 VIII 1920 do 12 X 1922, chor. posp. rusz. Ponownie do policji przyjęty 1 XII 1922. W latach 1922-1923 kierownik ekspozytury śledczej w Siedlcach, od 15 XI 1923 do 1 XII 1926 Kmdt. Pow. Zamość następnie (do 21 XII 1929) Siedlce skąd przeniesiony do Urzędu Śledczego. m.st. Warszawy, od 1931 jako zastępca naczelnika. Od 1936 – i nadal we wrześniu 1939 – Komendant Powiatowy w Rawie Mazowieckiej. Podkomisarzem mianowany – 1 XII 1920, komisarzem – 1 VII 1924. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi dwukrotnie, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1920, Medalem Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości.

Ppor. piech. rez. Henryk RZĄCKI s. Stanisława i Praksedy z Kostrzewskich, ur. 15 VII 1910 w Rawie Maz. Absolwent Państwowej Średniej Szkoły Technicznej Kolejowej w Warszawie (1931) i SPR Piech. w Zambrowie (1932). Mianowany ppor. ze starsz. 1 I 1934. Przydzielony do 35 pp, w którym odbywał ćwiczenia rezerwy jako dowódca plutonu.

Ppor. rez. Mieczysław Wacław WESTERSKI syn Stanisława i Heleny z Wesołowskich, ur. 4 X 1910 w Rawie Mazowieckiej. Absolwent Szkoły Nauk Politycznych w Warszawie. Ukończył Szkołę Podchorążych Piechoty. Ppor. mianowany ze starsz. 1 I 1936. Przydzielony do 7 baonu pancernego. Przeniesiony do korpusu oficerów broni pancernej. W 1939 adiutant dowódcy 31 dyonu pancernego. Żonaty ze Stefanią z Wlazłowiczów, miał córkę Hannę.

Kpt. rez. Jerzy ZALEWSKI syn Adolfa i Marii z Uszyckich, ur. 20 XI 1894 w Rawie Maz. Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu w Dorpacie (1917). W 1920 ordynator szpitala wojskowego w Szczypiornie i Aleksandrowie Kujawskim. Następnie przeniesiony do kadry 1 Szpitala Okręgowego. Kpt. mianowany ze starsz. 1 VI 1919. Zmobilizowany do Centrum Wyszkolenia Sanitarnego. Żonaty z Ireną Wiśniewską, miał synów Witolda i Tadeusza.

Major Zygmunt Leonard ZIELIŃSKI syn Stanisława i Marii z Kowalskich, ur. 6 XI 1893 w Rawie Mazowieckiej. Członek Polskiej Organizacji Wojskowej. Od 1918 w 30 pułku piechoty. Ukończył Szkołę Podchorążych Wojsk Kolejowych w Krakowie (1920). Służył w jednostkach kolejowych. Podporucznikiem mianowany 1 I 1921, majorem 19 III 1937. Ostatnio dowódca Oddziału Zapasowego 2 Baonu Mostów Kolejowych. Odznaczony Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi. Żonaty z Honoratą z Gruszczyńskich, miał córkę Katarzynę.

Mjr sł. zdr. Włodzimierz ŻARNOWSKI s. Włodzimierza i Zofii ze Zdziarskich, ur. 23 I 1896 w Rawie Maz. W Wojsku Polskim od 1918. Uczestnik wojny 1918–1921 w szeregach 19 pp. Mianowany ppor. ze starsz. 1 VIII 1920. Ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego (1925). Przydzielony jako lekarz do 33 pułku piechoty, następnie w baonie most. 1 Szpitalu Okręgowego, od 1935 jako starszy lekarz 78 pułku piechoty i naczelny lekarz Garnizonu Baranowicze.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz