„Rawianie w sieci”. Weź udział w jednym z trzech bezpłatnych szkoleń

erawaMiasto
komentarzy

Rawa Mazowiecka pozyskała ponad 148 tysięcy złotych na doszkalanie mieszkańców. W projekcie może wziąć udział 288 osób. 

W mieście rusza projekt „Rawianie w sieci” – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Rawy Mazowieckiej. Realizowane szkolenia skierowane są do rawian, którzy ukończyli 25 lat i nie posiadają lub chcą podnieść swoje kompetencje cyfrowe. 

W ramach projektu przewiduje się zorganizowanie 24 szkoleń w grupach 12-osobowych. Szkolenia odbywać się będą w systemie 2 dni po 8 godzin lekcyjnych. Zajęcia przeprowadzane będą w miejscach z dostępem dla osób niepełnosprawnych (m.in. sale w Szkole Podstawowej nr 4, Miejskim Domu Kultury, Powiatowym Urzędzie Pracy). Nabór na szkolenia będzie prowadzony w systemie ciągłym, tzn. do momentu objęcia szkoleniem 288 mieszkańców miasta. 

Mieszkańcy będą mieli możliwość wyboru jednego z trzech modułów szkoleniowych (przy czym jedna osoba będzie mogła wziąć udział tylko w jednym rodzaju szkolenia):
* „Rodzic w Internecie” – adresowany do rodziców i opiekunów dzieci poświęcony jest przygotowaniu tych osób do roli przewodnika podopiecznych w zakresie bezpiecznego i mądrego korzystania z sieci i reagowania na zagrożenia, a także korzystania z zasobów edukacyjnych i kulturalnych Internetu.
* „Mój biznes w sieci” – przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik nauczy się jak może wykorzystać zasoby internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.).
* „Moje finanse i transakcje w sieci” – przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji.

– Szkolenia planujemy uruchomić od 23 sierpnia, a nabór będzie prowadzony w sposób ciągły. Jedna osoba może wziąć udział w jednym, wybranym przez siebie szkoleniu, które prowadzone będą w niewielkich grupach – mówi Arkadiusz Rataj z Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych rawskiego ratusza. 

Uczestnikom szkoleń realizator, czyli Urząd Miasta, zapewnia materiały szkoleniowe, certyfikaty uczestnictwa, a także catering w trakcie zajęć (serwis kawowy + obiad).

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o kontakt pod nr tel. 781 700 536, 46 814 37 69 lub pocztą elektroniczną: [email protected]. Szczegółowy harmonogram szkoleń umieszczony będzie na stronie internetowej Miasta Rawa Mazowiecka i będzie aktualizowany na bieżąco.

„Rawianie w sieci” to konkurs grantowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”. Realizacja projektu jest w 100% finansowana ze środków pochodzących z grantu.

* Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz