Rawski dziekan z nagrodą Sejmiku Województwa Łódzkiego. Ks. Bogumił Karp otrzymał wyróżnienie w dziedzinie kultury

erawaMagazyn
fot. Janusz Mierzejewski/Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
komentarzy

Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie kultury wręczona została proboszczowi Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Mazowieckiej. Wniosek o odznaczenie złożył Zarząd Powiatu rawskiego. 

Uroczyste wręczenie nagród Sejmiku Województwa Łódzkiego miało miejsce podczas gali w Teatrze im. S. Jaracza w Łodzi (15.11). W gronie nagrodzonych znalazł się Ksiądz Bogumił Karp, dziekan dekanatu Rawa Mazowiecka.

Nagrodę przyznano na wniosek Zarządu Powiatu Rawskiego reprezentowanego przez Starostę Rawskiego, Józefa Matysiaka, w związku z zainicjowaniem i realizacją projektu pt.: ”Rewitalizacja zespołu obiektów sakralnych pod wezwaniem NPNMP w Rawie Mazowieckiej w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Parafii”

W uzasadnieniu wniosku czytamy: ”(…)dokonania Księdza Bogumiła Karpa w zakresie ochrony dóbr kultury, jakimi niewątpliwie są budynki późnobarokowego zespołu obiektów sakralnych pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Rawie Mazowieckiej skłaniają wnioskodawcę, Zarząd Powiatu Rawskiego, do wyrażenia najwyższego uznania Księdzu Dziekanowi, złożenia  jak najszczerszych podziękowań za poniesiony trud, ale też podjęcia próby skorzystania z możliwości, jaką daje Uchwała Nr XXII/281/16 z dnia 26 kwietnia 2016 roku Sejmiku Województwa Łódzkiego ustanawiająca Nagrodę Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury.

Wyróżnienie to, przyznawane jest za szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury. W naszym przekonaniu, tytaniczna i co najważniejsze zakończona sukcesem wieloletnia praca Księdza Proboszcza związana z zainicjowaniem, przygotowaniem formalnym i merytorycznym wniosku  a wreszcie realizacją projektu nie może pozostać niezauważona.

Zidentyfikowane w zrealizowanym projekcie i osiągnięte finalnie cele:

  • Zachowanie i poprawa stanu technicznego zabytkowych budynków zespołu: Kościoła i Kolegium, a także wyposażenia Kościoła o wysokich walorach artystycznych;
  • Poprawa funkcjonalności układu przestrzeni wykorzystywanej do prowadzenia działalności poprzez przebudowę i nadbudowę części Kolegium, zakrystii i dzwonnicy wraz z nadaniem nowych funkcji kulturalnych;
  • Zwiększenie przestrzeni przeznaczonej pod prowadzoną działalność kulturalną poprzez udostępnienie zwiedzającym dzwonnicy, stworzenie Centrum Spotkań i Dialogu oraz udostępnienie krypt zwiedzającym,
  • Dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier architektonicznych oraz zakup wyposażenia służącego osobom niepełnosprawnym;
  • Udostępnienie unikatowych zbiorów w przestrzeni Internetowej poprzez digitalizację zasobów Parafii i umieszczenie ich w wirtualnej wypożyczalni;
  • Zwiększenie oferty kulturalnej prowadzonej przez Parafię poprzez stworzenie warunków do powstania nowych form działalności (Centrum Spotkań i Dialogu, dzwonnica, krypty), organizację nowych wydarzeń realizowanych we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną (m.in. noc muzeów, koncerty i przeglądy dla dzieci, czytanie dzieciom itp.)  

– są w naszym przekonaniu zgodne z kryteriami przyznawania nagrody, określonymi przywoływaną wcześniej Uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Zabytkowe, stanowiące nasze wspólne dziedzictwo narodowe, obiekty sakralne dzięki przeprowadzonym pracom zyskały „drugą młodość”. Będą służyły nam i wielu następnym pokoleniom dając świadectwo naszej kultury i tożsamości narodowej. Na szczególne podkreślenie zasługuje też fakt, iż prowadząc tak szeroki i realizacyjnie trudny zakres prac pamiętano o osobach niepełnosprawnych, dostosowując budynki do ich potrzeb.

Wszystkie te działania Księdza Proboszcza zasługują zdaniem Zarządu Powiatu Rawskiego na wyróżnienie w postaci Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury, o którą niniejszym wnioskujemy.”

Prośba zarządu została spełniona. Odznaczonemu gratulujemy. 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz