Rawskie osiedle 9 Maja zmieni swoją nazwę. Mieszkańcy tej części miasta złożyli swoje propozycje…

erawaMiasto
komentarzy

Rawianie zamieszkujący osiedle 9 Maja zaproponowali nowe nazwy dla tej części miasta. Do ratusza, w czasie trwających dwa tygodnie konsultacji, wpłynęło 189 formularzy z 10 propozycjami. 

Mieszkańcy Rawy Mazowieckiej zostali zapytani przez urzędników o to, jaką nazwę powinno przybrać osiedle 9 Maja. Swoje zdanie, podczas oficjalnych konsultacji, przeprowadzanych w pierwszej połowie sierpnia, mogli wyrazić jednak wyłącznie ci, którzy zamieszkują wspomniane osiedle. Zameldowanych jest tam 768 osób, a spośród nich, we wskazanym terminie, głos zabrało 189. W przygotowanych przez ratusz formularzach podali propozycje nowych nazw. 

W oficjalnym raporcie Urzędu Miasta czytamy, że było ich aż 10. Najliczniej mieszkańcy opowiedzieli się za zmianą osiedla 9 Maja na… 9 Maja, z tym, że miałoby mieć ono inne uzasadnienie, odniesienie do innego wydarzenia np. dnia Unii Europejskiej. Rawianie dość wyraźnie zaznaczyli, iż nie podoba im się pomysł wprowadzenia zmian. 

Wśród propozycji pojawiły się również inne nazwy dla osiedla, poparte przez mniejszą liczbę mieszkańców: Mikołaja Reja, Jana Pawła II, 15 sierpnia, Jana Pawła Wielkiego, Krakowska, Świerków, Bitwy Warszawskiej 1920, Andrzeja Grubby, Obrońców Westerplatte i Wacława Zaorskiego. 
Pełny raport z przeprowadzonych konsultacji dostępny tutaj .pdf. 

Decyzję, po zapoznaniu się z opinią mieszkańców, podejmą radni Rady Miasta. 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz