Rawskie szkoły w rankingu Perspektyw. Liceum im. Marii Skłodowskiej Curie na 441 miejscu z 500 ocenionych szkół…

erawaPowiat
komentarzy

Rawskie szkoły ponadgimnazjalne po raz kolejny w rankingu Perspektyw. Liceum im. Marii Skłodowskiej Curie znalazło się na 441 miejscu z 500 ujętych w zestawieniu szkół w kraju. To wynik gorszy niż w roku poprzednim. W 2012 roku, popularny ogólniak był ponad osiemdziesiąt oczek wyżej.

W rankingu znalazły się także inne szkoły naszego regionu, do których uczęszczają uczniowie z powiatu rawskiego. Najwyżej w zestawieniu, na 133 miejscu, jest skierniewickie Liceum Klasyczne im. Księdza Konarskiego. Dalej jest również skierniewicki „Prus” (237 pozycja) oraz ogólniak im. Chełmońskiego z Łowicza, który uplasował się na 246 miejscu.

Zestawienie sporządzono także dla poszczególnych województw. W łódzkim, rawski ogólniak zajmuje 32 miejsce. Skierniewicki „Klasyk” oraz „Prus” zajęły odpowiednio 12 oraz 19 pozycję.

Perspektywy przygotowują zestawienie na bazie oceny czterech, konkretnych kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz opinia o uczniach szkoły wyrażona przez kadrę akademicką. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych, System Informacji Oświatowej oraz własne badanie ankietowe przeprowadzone wśród kadry uczelni akademickich w całej Polsce przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”.

W rankingu techników, na 250 szkół, w głównym zestawieniu nie znalazła się żadna szkoła z powiatu rawskiego. Lokalne technika można odnaleźć dopiero przy analizie województwa. Tam na 36 pozycji uplasowało się technikum ZSP w Białej Rawskiej oraz na 41 miejscu technikum działające przy ZSP im. Władysława Stanisława Reymonta w Rawie.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz