Rezonans magnetyczny ma kosztować 5-6 mln zł. Potrzebne jest wsparcie rządu i Wasze podpisy

erawaPowiat
komentarzy

Władze samorządowe z całego powiatu rawskiego zwracają się z prośbą do mieszkańców o poparcie. Chodzi oczywiście o wyposażenie w aparat rezonansu magnetycznego Szpitala im. Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej.

Z oficjalną prośbą wystąpił Józef Matysiak, starosta rawski. Poniżej przedstawiamy Wam całą treść pisma. A niezbędne do okazania poparcia dokumenty znajdziecie tutaj: 
– Szpital – lista poparcia
– Klauzula informacyjna 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Rawskiego!

Starosta Rawski Józef Matysiak w imieniu Zarządu Powiatu Rawskiego, Burmistrzów i Wójtów z terenu powiatu oraz Parlamentarzystów Ziemi Rawskiej zwraca się z apelem
o składanie podpisów poparcia wyposażenia w aparat rezonansu magnetycznego Szpitala
im. Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej. 

Na terenie szpitala sfinalizowana została budowa parterowego budynku o powierzchni użytkowej 133,54 m2, w którym zlokalizowana jest pracownia rezonansu magnetycznego wraz z niezbędnymi pomieszczeniami pomocniczymi. Budynek jest powiązany z istniejącą kubaturą szpitala, budynkiem oddziału internistycznego i nowym budynkiem bloku operacyjnego. Zadanie w kwocie 2 583 000 zł sfinansowano ze środków powiatu. Koszt zakupu aparatu rezonansu magnetycznego kształtuje się w granicach 5-6 milionów zł. Zarząd Powiatu wystąpił o wsparcie finansowe zakupu aparatu RMI m.in. do Ministra Zdrowia oraz Wojewody Łódzkiego.

Powiat Rawski przy bardzo istotnym wsparciu finansowym  wszystkich samorządów gminnych z terenu powiatu oraz środków krajowych zakończył budowę 2-kondygnacyjnego budynku na potrzeby bloku operacyjnego oraz oddziału intensywnej terapii wraz
z wyposażeniem. Inwestycję oddano do użytku 24 marca 2023 roku. Całkowity jej  koszt zamknął się w kwocie 20,79 milionów zł.

 Starosta Rawski wraz z Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka, Burmistrzem Miasta i Gminy Biała Rawska, Wójtem Gminy Cielądz, Wójtem Gminy Rawa Mazowiecka, Wójtem Gminy Regnów oraz Wójtem Gminy Sadkowice, przy wsparciu Parlamentarzystów Ziemi Rawskiej, podczas spotkania 24 kwietnia br. podjęli decyzję o wystąpieniu z prośbą do Premiera RP o pomoc w wyposażeniu w aparat rezonansu magnetycznego nowo utworzonej Pracowni RMI w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej oraz o zorganizowaniu zbiórki podpisów mieszkańców Powiatu Rawskiego popierających tę inicjatywę. 

W związku z powyższym zwracam się z apelem o składanie podpisów poparcia wyposażenia w aparat rezonansu magnetycznego Szpitala im. Świętego Ducha na specjalnie przygotowanych listach, które są dostępne w szpitalu, w budynkach starostwa, urzędach miast i gmin. Zapraszamy do zbiórki podpisów organizacje pozarządowe, stowarzyszenia
oraz wszystkich chętnych.

         Za okazane wsparcie z góry dziękujemy.

W imieniu Zarządu Powiatu Rawskiego

Starosta Rawski

(-) Józef Matysiak

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz