Rodzina i Oświata — nasze priorytety

erawaMiasto
      Artykuł sponsorowany
komentarzy

Drodzy Mieszkańcy,
jako Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Irli, pragniemy podzielić się z Wami naszymi planami i zobowiązaniami w zakresie wspierania rodziny i oświaty w Rawie Mazowieckiej. Naszym głównym celem jest stworzenie warunków, które umożliwią każdemu dziecku indywidualny rozwój oraz wsparcie dla rodzin.

Co planujemy?
* Dofinansowanie żłobka, przedszkoli i szkół.
– Przebudowa Żłobka TUPTUŚ, aby stworzyć 36 dodatkowych miejsc dla naszych maluchów.
– Systematyczna modernizacja przedszkoli publicznych, w tym budowa nowych placów zabaw, zaczynając od Przedszkola nr 3.
– Adaptacja dodatkowych pomieszczeń i remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 1, a także budowa nowej sali gimnastycznej.
– Dokończenie budowy sali gimnastycznej, budowa boisk zewnętrznych, bieżni, parkingu oraz rozbudowa i remont budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej nr 2.
– Remont boiska wielofunkcyjnego, szatni i pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 4.

* Pozyskiwanie funduszy na projekty edukacyjne i wychowawcze.
Wspieranie projektów, które będą promować rozwój każdego dziecka, z osobistym zainteresowaniem pracy z uczniem zdolnym.

* Adaptacja pomieszczeń dla świetlicy środowiskowej:
– Planujemy adaptację pomieszczeń na potrzeby świetlicy środowiskowej w domu parafialnym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

* Rozszerzenie oferty imprez rodzinnych:
– Kontynuacja i rozszerzenie cyklicznych imprez rodzinnych, które stanowią dopełnienie istniejącej oferty kulturalnej, w tym tradycyjny rodzinny rajd rowerowy.

* Integracja pokoleń:
– Wspólne działania i zabawa z wykorzystaniem nowo utworzonej przestrzeni publicznej w zrewitalizowanym centrum miasta, by wspierać integrację pokoleń.

* Wsparcie dla uzdolnionej młodzieży:
– Przyznanie grantów dla utalentowanej młodzieży, by rozwijać ich pasje i talenty.

Dołączcie do nas w tworzeniu przyszłości, gdzie każde dziecko ma szansę na dalszy rozwój, a rodzina jest wspierana na każdym kroku. Razem możemy więcej!

* Materiał finansowany przez Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Irli.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz