Rusza kolejny etap rewitalizacji Rawy Mazowieckiej. Prace w centrum miasta rozpoczną się w lipcu

erawaMiasto
komentarzy

Rawa Mazowiecka doczeka się przebudowy przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego. Inwestycja prawdopodobnie potrwa do końca 2021 roku. 

Przyszedł czas na ostatnie zadanie z projektu „Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka” dofinansowanego ze środków unijnych. Po przebudowie i remoncie Muzeum Ziemi Rawskiej, adaptacji i rozbudowie zabytkowych Jatek Miejskich oraz rewaloryzacji zabytkowego Parku Miejskiego, kolej na centrum miasta. 

W tym roku prace będą prowadzone na ulicy Mickiewicza, Krakowskiej, Przechodniej i Kopernika. W związku z tym nastąpi zmiana organizacji ruchu w tej części Rawy. W pierwszej połowie lipca zostanie zamknięta ulica Krakowska na odcinku od skrzyżowania z ul. Warszawską do skrzyżowania z ul. Mickiewicza. Jak zapewnia ratusz, utrudnienia będą maksymalnie ograniczane.

Z uwagi na to, iż teren objęty projektem znajduje się pod opieką wojewódzkiego konserwatora zabytków, istotnym elementem nowej koncepcji jest wyeksponowanie jej walorów historycznych. Główne place: Piłsudskiego i Wolności zyskają reprezentacyjny charakter, a urodę wiekowych dębów przed ratuszem ma podkreślić odrębne oświetlenie. Również w tym miejscu stanie ławeczka Paska, o którą zabiegali sami mieszkańcy. W projekcie pojawił się także dywan kwiatowy nawiązujący do tego układanego co roku u oo. Pasjonistów. Nie zabraknie też fontanny. 

Nowe centrum Rawy Mazowieckiej ma być przystosowane dla osób niepełnosprawnych, pojawią się choćby obniżone krawężniki, czy odpowiednio oznaczone strefy komunikacyjne. Na poprawę bezpieczeństwa ma natomiast wpłynąć monitoring. 

Zmiany w przestrzeni to także układ komunikacyjny. Musimy przygotować się na chwilowe utrudnienia, które są niezbędne do wprowadzenia planowanych zmian. Zagospodarowanie centrum wiąże się z nowym układem i organizacją ruchu. Wynika to nie tylko z zaleceń konserwatora zabytków, ale i wpisuje się w trend tworzenia stref ruchu uspokojonego w historycznych centrach miast. 

Urzędnicy zapewniają jednak, iż zmotoryzowani bez trudu dojadą do instytucji i punktów usługowych. Zgodnie z projektem, ulica Wyszyńskiego przejezdna będzie w kierunku od Pl. Wolności do Pl. Piłsudskiego. Projekt jest efektem końcowym długich konsultacji.
– Dziękuję wszystkim, którzy w fazie przygotowywania rewitalizacji wzięli udział w konsultacjach programu rewitalizacji, jak również tego konkretnego projektu. Realizowana obecnie inwestycja jest wynikiem wspólnie osiągniętego kompromisu – mówi burmistrz Piotr Irla. 

Na proces rewitalizacji składa się wiele projektów realizowanych w ostatnich latach przez różne podmioty. Wszystkie te działania, razem z inwestycjami Ratusza, wzmacniają funkcje społeczno-gospodarcze zabytkowego centrum. Wpływają więc na rozwój miasta.
Więcej o rewitalizacji dowiecie się z rozmowy samorządowej przeprowadzonej z burmistrzem miasta Piotrem Irlą. 

Projekt „Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz