Samorządowcy z powiatu rawskiego solidarnie proszą premiera o wsparcie. Sprawa ponownie dotyczy szpitala

erawaPowiat
komentarzy

Powiat Rawski złożył kolejne wnioski o dofinansowanie rozbudowy Szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. Teraz o poparcie prosi Mateusza Morawieckiego. 

Rawski szpital jednoczy samorządowców z Ziemi Rawskiej, którzy w miniony piątek (1.09) w Starostwie Powiatowym jednogłośnie podpisali się pod wystąpieniem do premiera. Chodzi oczywiście o wsparcie rozbudowy placówki, a także przypomnienie o złożonej obietnicy, czyli deklaracji zakupu rezonansu magnetycznego do nowo tworzonej pracowni.

Poniżej przytaczamy treść podpisanego wystąpienia.  

Zarząd Powiatu Rawskiego wraz z Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka, Burmistrzem Miasta i Gminy Biała Rawska, Wójtem Gminy Cielądz, Wójtem Gminy Rawa Mazowiecka, Wójtem Gminy Regnów, Wójtem Gminy Sadkowice, Dyrekcją SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, a także Parlamentarzyści Ziemi Rawskiej, zwracają się o wsparcie dla złożonych przez Powiat Rawski wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, dotyczących rozbudowy Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. Wyrażamy jednocześnie podziękowanie za złożoną deklarację wyposażenia w aparat rezonansu magnetycznego nowo tworzonej Pracowni RMI w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.
Pragniemy w tym miejscu poinformować Pana Premiera, że Powiat Rawski od dnia przejęcia SPZOZ w 1999 roku dba o jak najlepsze jego funkcjonowanie finansując w całości, bądź częściowo wykonanie bieżących remontów, zakup wyposażenia i sprzętu oraz wspierając w różny sposób działalność bieżącą. Wydatki Powiatu w tym okresie wyniosły 28 mln. zł. W grudniu 2021 roku Powiat Rawski, przy bardzo istotnym wsparciu finansowym wszystkich samorządów gminnych z terenu powiatu oraz środków krajowych, rozpoczął budowę 2-kondygnacyjnego budynku na potrzeby bloku operacyjnego oraz oddziału intensywnej terapii wraz z wyposażeniem. Inwestycję oddano do użytku w dniu 24 marca 2023 roku. Całkowity jej koszt zamknął się w kwocie 20,79 mln. zł.
Pragniemy w tym miejscu podziękować za wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 9 mln. zł. Kontynuacją naszych działań inwestycyjnych jest budowa parterowego budynku o powierzchni użytkowej 133,54m2, w którym zlokalizowana będzie pracownia rezonansu magnetycznego wraz z niezbędnymi pomieszczeniami pomocniczymi. Inwestycja posiada pozytywną ocenę IOWISZ. Budynek jest powiązany z istniejącą kubaturą szpitala, budynkiem oddziału internistycznego, nowym budynkiem bloku operacyjnego i OIT. Zadanie finansowane jest ze środków Powiatu Rawskiego w kwocie 2.583.000 zł.

Kolejne działania Powiatu to realizowana już inwestycja polegająca na budowie 3-kondygnacyjnego pawilonu z przeznaczeniem na diagnostykę endoskopową, oddział chirurgiczny oraz oddział położniczo – ginekologiczny. Jesteśmy obecnie po podpisaniu umowy, z wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na realizację tego zadania, wykonawcą. Aktualnie wykonawca jest w końcowym etapie prac projektowych (przetarg prowadzono w formule zaprojektuj – wybuduj – wyposaż). Na zadanie to mamy przyrzeczone środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 20 mln. złotych. Założony czas realizacji to okres 18 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. grudzień 2024 roku. Inwestycja ta posiada również pozytywną ocenę IOWISZ. Na dokończenie powyższego zadania niezbędne jest ponad 20 mln. zł.

Ostatnim krokiem ma być budowa na terenie szpitala budynku przeznaczonego na Przychodnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz Centrum Rehabilitacji. W chwili obecnej POZ i duża część AOS mieści się w oddalonym od szpitala o ok.1 km. budynku przy ulicy Niepodległości 8. Rodzi to problemy organizacyjne i związane z tym dodatkowe koszty, których spodziewamy się uniknąć, realizując wspomnianą powyżej inwestycję. Celem naszym jest skupienie działalności medycznej SPZOZ w Rawie Mazowieckiej w jednej lokalizacji, na ulicy Warszawskiej 14 tworząc tym samym Rawskie Centrum Zdrowia.

Wyrażamy nadzieję na wsparcie przez Pana Premiera naszych działań służących poprawie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Ziemi Rawskiej.
Więcej zdjęć ze spotkania znajdziecie w naszej galerii

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz