Schudnij programowo. Rawski szpital bierze udział w programie „W zdrowym ciele zdrowy duch!”

erawaPowiat
komentarzy

Porady dietetyka, grupowe i indywidualne zajęcia z psychologiem, medyczne badania diagnostyczne, zajęcia fitness – to elementy otwartego, zaplanowanego na dwa lata programu „W zdrowym ciele zdrowy duch!”, w którym mogą wziąć udział osoby z nadwagą lub otyłością z powiatów: rawskiego, opoczyńskiego, tomaszowskiego, skierniewickiego i miasta Skierniewice. Projekt realizuje SPZOZ Rawa Mazowiecka. Cel: pomóc zrzucić uczestnikom programu zbędne kilogramy. Program w wysokości 600 tysięcy złotych dofinansowała Unia Europejska.

Choroby, których przyczyną są zbędne kilogramy stają się wielkim problemem społecznym. Według badań Instytutu Żywności i Żywienia 62% mężczyzn i 50% kobiet w Polsce ma nadwagę lub jest otyłych. Są oni znacznie bardziej narażeni na wystąpienie wielu groźnych i przewlekłych chorób między innymi cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego, nowotworów, miażdżycy, choroby niedokrwiennej serca, czy groźnego bezdechu sennego. Program „W zdrowym ciele zdrowy duch!” ma pomóc takim osobom powrócić do równowagi fizycznej, uzyskać optymalną wagę, wprowadzić na stałe zdrową dietę i wykształcić odpowiednie nawyki żywieniowe.

Kto może wziąć udział w programie?
Aktywni zawodowo, mający między 30 a 65 lat, mieszkańcy powiatów: rawskiego, opoczyńskiego, tomaszowskiego, skierniewickiego i miasta Skierniewice, u których wskaźnik masy ciała BMI (Body mass index) wynosi: ≥25 kg /m2 – ≤ 39,9 kg/m2 lub obwód talii wynosi: kobiety >80 cm, mężczyźni > 94 cm.

Jak wziąć udział w programie?
Osoby zainteresowane udziałem w programie powinni z odpowiednim formularzem, który można otrzymać w biurze projektu, udać się na początek do swojego lekarza POZ. Lekarz wypełnia formularz o braku przeciwwskazań do takiej profilaktyki, ale przede wszystkim kieruje na badania diagnostyczne obejmujące: morfologię, wartość wskaźnika przemiany lipidowej (stężenie cholesterolu całkowitego, cholesterolu frakcji LDL, HDL, trójglicerydów), gospodarkę węglowodanową (stężenie glukozy na czczo, glikemii przygodnej), stężenie aminotransferaz wątrobowych, kwasu moczowego oraz sprawdzenie ciśnienia tętniczego krwi.

Na podstawie wyników tych badań to dietetyk ostatecznie kwalifikuje pacjenta do udziału w programie „W zdrowym ciele zdrowy duch!”.

Zeskanowany i wypełniony formularz oraz badania kandydat do projektu powinien przesłać na adres email: [email protected] lub dostarczyć osobiście do biura projektu w Szpitalu św. Ducha w Rawie Mazowieckiej przy ul Warszawskiej 14.

Elementy projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch!”
Spotkanie informacyjne
Wizyta u lekarza POZ i wykonanie badań
Wizyta kwalifikująca u dietetyka
11 wizyt u dietetyka
Udział w 3 zajęciach grupowych z psychologiem
Dwie konsultacje indywidualne z psychologiem
Wizyta lekarska na zakończenie

Ponadto w ramach projektu refundowane będą:
Zajęcia ruchowe – 8 spotkań (we własnym zakresie – zwrot kosztów do 60 zł)
Badania na zakończenie (zwrot kosztów do 50 zł).

Uczestnicy na własną rękę, ale po konsultacji z lekarzem, mogą uczestniczyć w zajęciach sportowych np. w klubach fitness, a na podstawie dowodu wpłaty program zrefunduje im część kosztów w wyżej wymienionych kwotach. W ten sam sposób rozliczony zostanie koszt wykonania badań diagnostycznych na koniec programu, pokazujących jego efekty.

– Chcielibyśmy bardzo pomóc osobom powyżej 30 roku życia, zamieszkującym wsie i miejscowości poniżej 20 tysięcy mieszkańców, które cierpią na otyłość lub wręcz skrajną otyłość. Szacujemy, że udział w programie każdego z uczestników potrwa pół roku – mówi Małgorzata Leszczyńska, dyrektor SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, placówki która opracowała i skoordynowała projekt „W zdrowym ciele zdrowy duch”. – Zapraszamy również osoby niepełnosprawne. Zapewniamy, że w szpitalu mamy świadomość epidemii, więc wszystkie zajęcia odbywać się będą w bezpiecznych warunkach przy zachowaniu wymogów sanitarnych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z biurem projektu: SPZOZ Szpital św. Ducha w Rawie Mazowieckiej, ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel. 729 059 508, [email protected].

Projekt nr RPLD.10.03.02-10-A011/19 pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz