Lepiej późno niż wcale. Radni Gminy Biała Rawska ustalili nowe okręgi wyborcze…

erawaPowiat
komentarzy

Radni z Białej Rawskiej do dzisiaj mieli czas (12.12), żeby określić nowe okręci wyborcze dla swojej gminy. Brak decyzji poskutkował by procedurą, w której to wyboru za radnych dokonałby Komisarz Wyborczy w Skierniewicach. 

Rada Gminy Biała Rawska sądziła, że wybór okręgów już dawno ma za sobą, ale uchwała, którą radni przyjęli na sesji 30 października w stosunku prawa okazała się być nieważną. Została ona podważona decyzją Komisarza Wyborczego w Skierniewicach, Katarzyny Wesołowskiej-Zbudniewek.

Radnym nie pozostało nic innego, jak dostosować się do zaleceń i w określonym terminie dokonać poprawek w uchwale. Czas na dokonanie tych zmian kończy się właśnie dziś. Radni nie bez problemu, uporali się z problemem wcześniej, bo na ostatniej sesji Rady Gminy, która miała miejsce 29 listopada.

Podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie podziału okręgów okazało się być nie lada wyzwaniem. Na 58 sołectw przypada 15 radnych, którym należy przyporządkować odpowiednie wyborcze okręgi. Komisarz dał jedną, kluczową wskazówkę, sołectwa muszą być ze sobą łączone, ale nie mogą to być te, które ze sobą nie sąsiadują.

Sekretarz gminy Marek Pałasz na ostatniej sesji tłumaczył, że prace nad podziałem muszą się zakończyć jak najszybciej, żeby decyzje zapadły w Gminie, a nie w Komisji Wyborczej w Skierniewicach. Dlatego na konsultacje w tej sprawie zaproszeni byli wszyscy radni. Pod uwagę brane były również petycje pisane przez poszczególne sołectwa do burmistrza Wacława Adamczyka.

Nie wszystkim na raz można jednak dogodzić. Projekt połączenia sołectw w poszczególne okręgi wyborcze spotkał się z dużym oporem jednego z radnych.

Potraktował pan ludzi jak plew, wrzucił ich pan do dowolnego worka. Nie pytając mieszkańców gminy o zdanie, do którego okręgu chcą należeć – powiedział Kazimierz Romański do sekretarza gminy. Radny Romański z nami nie chciał porozmawiać, jego jedyne słowa skierowane do dziennikarzy brzmiały – Nie będzie żadnego wywiadu, skandalu nie będzie.

Zachowanie radnego oraz decyzję Komisji Wyborczej tłumaczy Marek Pałasz, sekretarz gminy Biała Rawska.

 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz