Sprawdźcie jak załatwić swoje sprawy w rawskim ratuszu. Ograniczenia w obsłudze interesantów w Urzędzie Miasta

erawaMiasto
komentarzy

Wprowadzono ograniczenia obsługi interesantów Urzędu Stanu Cywilnego oraz Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka. Powodem ma być wzrost liczby zachorowań na COVID-19.

Urząd Stanu Cywilnego

USC obsługuje wyłącznie mieszkańców miasta i gminy Rawa Mazowiecka oraz w sprawach:

  • rejestracji dziecka urodzonego w Rawie Mazowieckiej,
  • rejestracji zgonu, który nastąpił na terenie miasta i gminy Rawa Mazowiecka.

We wszystkich sprawach (poza rejestracją zgonu) interesanci będą przyjmowani po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym – nr tel. 46 814 47 79 lub 785 555 976.

Referat Spraw Obywatelskich

RSO obsługuje w pierwszej kolejności mieszkańców miasta Rawa Mazowiecka w zakresie:

  • zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności np.: spraw meldunkowych, spraw związanych z ewidencją ludności, wydawanie zaświadczeń,
  • zadań wynikających z ustawy o dowodach osobistych np.: przyjmowania wniosków i wydawaniem dowodów osobistych.

Interesanci będą przyjmowani po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym – nr tel. 46 814 21 80.

Pozostałe wydziały

Pozostałe wydziały Urzędu Miasta pracują w trybie hybrydowym.

Wszystkich mieszkańców ratusz prosi o rozwagę i ograniczenie wizyt w Urzędzie Miasta, a także, w miarę możliwości, załatwianie spraw przy wykorzystaniu środków komunikacji zdalnej (telefonicznie, pocztą elektroniczną).

Jeśli wizyta w urzędzie jest niezbędna interesantów prosi się o obowiązkowe stosowanie środków do dezynfekcji rąk. Przez cały czas trwania wizyty w urzędzie interesant zobowiązany jest również do zakrywania nosa i ust oraz zachowania dystansu.
Źródło: UM Rawa Mazowiecka.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz