System Informacji Przestrzennej Rawy Mazowieckiej dostępny już w sierpniu 2015 roku. Koszt realizacji projektu to blisko 72 tysiące złotych…

erawaMiasto
komentarzy

Rawa Mazowiecka rozpoczyna prace nad Systemem Informacji Przestrzennej. Miasto na realizację tego zadania otrzymało 85% dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

System Informacji Przestrzennej będzie służył prezentacji i wyszukiwaniu różnorodnych e-usług publicznych związanych z gospodarką przestrzenną w oparciu o platformę mapową przy wykorzystaniu Internetu. Dostępne w ramach SIP dane to m.in. granice działek geodezyjnych wraz z numerami, nazwy ulic, punkty adresowe i przeznaczenie terenów w ramach obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Wdrożenie SIP ułatwi mieszkańcom dostęp do kompleksowych informacji przestrzennych dotyczących Rawy Mazowieckiej, z dowolnego miejsca, za pośrednictwem Internetu. Będzie więc można bez wychodzenia z domu sprawdzić przeznaczenie swojej działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Natomiast osoby spoza terenu miasta będą mogły dowiedzieć się o obiektach turystycznych, ważnych instytucjach, terenach inwestycyjnych i ich przeznaczeniu w miejscowym planie, czy przedsiębiorstwach już działających na terenie miasta.

– Pomysł na stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej pojawił się w marcu ubiegłego roku. Był on związany przede wszystkim z wymogami przepisów z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej, które to nałożyły na gminy obowiązek utworzenia metadanych oraz wykonania wektoryzacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wniosek o dofinansowanie projektu złożyliśmy w kwietniu 2013 r., ale dopiero teraz okazało się, że otrzymamy na ten cel środki – mówi Bogumiła Sitarek, Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.

Całkowity koszt projektu został skalkulowany na 71 990 zł. Korzystanie z Systemu Informacji Przestrzennej będzie możliwe w sierpniu 2015 r. System przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności Rawy Mazowieckiej, poprawienia efektywności administracji publicznej oraz zapewni łatwiejszy dostęp do informacji dla mieszkańców i przedsiębiorców.

* Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta w Rawie Mazowieckiej. 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz