Otagowane: aglomeracja

Pozytywna opinia zmiany obszaru i granic aglomeracji Rawa Mazowiecka. Radni przychylili się do propozycji Marszałka Województwa Łódzkiego…

erawaMiasto
Radni Rady Miasta Rawa Mazowiecka jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowali propozycję nowego planu aglomeracji Rawa Mazowiecka. Wprowadzenie zmian jest konieczne, by móc dostosować obszar aglomeracji do bieżących założeń rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Zmniejszenie obszaru i zmiana granic aglomeracji Rawa Mazowiecka może mylnie kojarzyć się ze zmianami w terytorium samego miasta. Chodzi tu jednak o pojęcie „aglomeracja” wprowadzone na potrzeby porządkowania i […]