Otagowane: Anna Pawłowska

Muzeum Ziemi Rawskiej pod nowymi sterami. Tymczasowo placówką pokieruje Anna Pawłowska, dotychczasowy pracownik muzeum…

erawaKultura
Muzeum Ziemi Rawskiej wciąż czeka na nowego zarządcę. W chwili obecnej placówką kieruje Anna Pawłowska, która tymczasowo przejęła obowiązki dotychczasowego dyrektora. Menadżer muzeum ma zostać wyłoniony w przetargu niebawem ogłoszonym przez ratusz. Wraz z końcem lipca zakończył się okres wypowiedzenia pracy dotychczasowemu dyrektorowi rawskiego muzeum, Ireneuszowi Błądkowi. Stanowisko zwolnionego dyrektora zostało zlikwidowane przez burmistrza Dariusza […]