Muzeum Ziemi Rawskiej pod nowymi sterami. Tymczasowo placówką pokieruje Anna Pawłowska, dotychczasowy pracownik muzeum…

erawaKultura
komentarzy

Muzeum Ziemi Rawskiej wciąż czeka na nowego zarządcę. W chwili obecnej placówką kieruje Anna Pawłowska, która tymczasowo przejęła obowiązki dotychczasowego dyrektora. Menadżer muzeum ma zostać wyłoniony w przetargu niebawem ogłoszonym przez ratusz.

Wraz z końcem lipca zakończył się okres wypowiedzenia pracy dotychczasowemu dyrektorowi rawskiego muzeum, Ireneuszowi Błądkowi. Stanowisko zwolnionego dyrektora zostało zlikwidowane przez burmistrza Dariusza Misztala. Teraz placówka czeka na nowego zarządcę, do czasu wyłonienia managera, pokieruje nią Anna Pawłowska, pracownik muzeum.
– Na chwilę obecną tak to zostało zorganizowane, że pani Pawłowska otrzymała umowę na okres od pierwszego sierpnia do dnia podpisania umowy z nowym zarządcą muzeum – mówi Dariusz Misztal burmistrz Rawy Mazowieckiej.

Anna Pawłowska, która od lat pracuje w muzeum zaznacza, że jej nowe obowiązki nie oznaczają reorganizacji w pracy samej placówki. Muzeum niezależnie od zmian personalnych, będzie działało zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.
– Cały czas niezmiennie pracujemy. Teraz wystąpiliśmy do Urzędu Miasta o dofinansowanie ponadplanowej wystawy, która miałaby ruszyć w drugiej połowie września, byłaby to „Historia Wielkiej Wojny na Ziemi Rawskiej 1914-1915”. Na ten cel potrzebujemy około 5,5 tys. zł – planuje tymczasowy kierownik muzeum, Anna Pawłowska.

Zorganizowanie wspomnianej wystawy, autorstwa Artura Guta i Jacka Furmańczyka, byłaby dość kosztowna, ponieważ wiąże się z wydrukowaniem 32 plansz oraz przygotowaniem specjalnych ram. Pracownicy muzeum chcą, aby rawska ekspozycja mogła podróżować po szkołach i innych ośrodkach kultury. Dlatego też potrzebne jest odpowiednie jej zabezpieczenie.

Przetarg na zarządzanie muzeum ma zostać ogłoszony przez ratusz około 15 sierpnia, tak by kontrakt z managerem zawarty został jeszcze we wrześniu.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz