Otagowane: dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny dla rawian. W Urzędzie Miasta już można składać wnioski…

erawaMiasto
Mieszkańcy Rawy Mazowieckiej, którzy otrzymują dodatek mieszkaniowy, mogą starać się o przyznanie nowego świadczenia. Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wypłacany od nowego roku. Dodatek wprowadzony wraz ze zmianą Prawa energetycznego i niektórych innych ustaw będzie przysługiwał tylko niektórym rawianom. Nowa forma wsparcia przewidziana jest dla „odbiorców wrażliwych energii elektrycznej”, czyli osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy. Rocznie […]