Dodatek energetyczny dla rawian. W Urzędzie Miasta już można składać wnioski…

erawaMiasto
komentarzy

Mieszkańcy Rawy Mazowieckiej, którzy otrzymują dodatek mieszkaniowy, mogą starać się o przyznanie nowego świadczenia. Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wypłacany od nowego roku.

Dodatek wprowadzony wraz ze zmianą Prawa energetycznego i niektórych innych ustaw będzie przysługiwał tylko niektórym rawianom. Nowa forma wsparcia przewidziana jest dla „odbiorców wrażliwych energii elektrycznej”, czyli osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy. Rocznie świadczenie nie przekroczy 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

Wysokość limitu wynosi:
1.  900 kWh w roku kalendarzowym  –  dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez 1 osobę,
2. 1250 kWh w roku kalendarzowym   –  dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
3. 1500 kWh w roku kalendarzowym  –  dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

W Rawie Mazowieckiej dodatek będzie przyznawał burmistrz, który rozpatrzy wnioski złożone w Urzędzie Miasta. Już teraz można dostarczyć do urzędu niezbędne dokumenty, które umożliwią otrzymanie świadczenia.
– Już przyjmuję wnioski, póki co jest ich dopiero kilka. Wypłaty będą do 10-go każdego miesiąca, wyjątkowy jest tylko styczeń, tu będziemy wypłacać do końca miesiąca, bo musimy czekać na pieniądze z ministerstwa – mówi Jadwiga Lewandowska z Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.

Dotację na dodatki Urząd Miasta ma otrzymać z Urzędu Wojewódzkiego, na ręce wojewody wpłynął już odpowiedni wniosek.
Mieszkańcy Rawy wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego będą poznawali co roku. Aktualnie znana jest stawka obowiązująca przez cztery pierwsze miesiące 2014 roku. Gospodarstwo jednoosobowe może otrzymać 11,36 zł miesięcznie, składające się z 2 do 4 osób, maksymalnie 15,77 zł, a większe rodziny mogą liczyć na dodatek w wysokości 18,93 w skali miesiąca.

Wnioski w wersji elektronicznej można pobrać tutaj, a papierowej w Urzędzie Miasta, Wydział Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, pokój nr 6. Należy pamiętać, że do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowę sprzedaży energii elektrycznej.

 

 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz