Otagowane: dodatek

Rodziny wielodzietne zapłacą 25% mniej za odbiór śmieci. Rada Miasta jednogłośnie podjęła decyzję o dopłatach…

erawaMiasto
Rada Miasta Rawa Mazowiecka ponownie uchwaliła dopłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych. Jednogłośna decyzja radnych odciąży finansowo tzw. rodziny 3+. Po złożeniu pisemnego wniosku i spełnieniu wszystkich zawartych w uchwale warunków, zapłacą one 4,5 lub 6 złotych, w zależności od tego czy odpady będą zbierane selektywnie czy nie. Decyzja podjęta na ostatniej sesji […]