Rodziny wielodzietne zapłacą 25% mniej za odbiór śmieci. Rada Miasta jednogłośnie podjęła decyzję o dopłatach…

erawaMiasto
komentarzy

Rada Miasta Rawa Mazowiecka ponownie uchwaliła dopłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych. Jednogłośna decyzja radnych odciąży finansowo tzw. rodziny 3+. Po złożeniu pisemnego wniosku i spełnieniu wszystkich zawartych w uchwale warunków, zapłacą one 4,5 lub 6 złotych, w zależności od tego czy odpady będą zbierane selektywnie czy nie.

Decyzja podjęta na ostatniej sesji Rady Miasta to jedynie kontynuacja ulgi ustalonej w ubiegłym roku, tuż po wprowadzeniu nowej opłaty śmieciowej. Miejscy radni bezdyskusyjnie i jednogłośnie przyjęli proponowaną dopłatę w wysokości 25%. Teraz rodziny wychowujące troje lub więcej dzieci mogą składać pisemne wnioski do Urzędu Miasta. Jeżeli będą spełniać wszystkie określone w uchwale warunki, ich podatek śmieciowy zostanie zmniejszony w terminie od 1 sierpnia do końca maja przyszłego roku.

By móc uzyskać dopłatę, rodzice lub opiekunowie muszą wychowywać troje lub więcej dzieci mających mniej niż 18 lat. Wyjątkiem są osoby kontynuujące naukę (do 25 roku życia) oraz legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. W tym przypadku nie obowiązuje ograniczenie wiekowe dotyczące podopiecznych. Dużym gospodarstwom domowym zniżka będzie przysługiwać tylko wtedy, gdy nie będą posiadać zaległości z tytułu opłat za odbiór śmieci oraz innych zobowiązań w stosunku do Miasta Rawa Mazowiecka.

W ubiegłym roku 39 osób skorzystało z dopłat, które w sumie wyniosły 1215 zł.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz