Otagowane: Romaldowska Bogusława

Walentynki na lodzie. Tak wyglądała jedna z propozycji spędzenia piątkowego (14.02) popołudnia w Rawie Mazowieckiej…

erawaKultura
Walentynki na lodzie? W miniony weekend takie rozwiązanie okazało się dobre co najmniej z dwóch powodów. Pierwszym była piątkowa impreza organizowana przez AQUARIUM Centrum Fit Rawa, drugim zwycięstwo w Soczi naszego panczenisty Zbigniewa Bródki. Po takich sukcesach, szczególnie wśród młodych ludzi, może wzrosnąć zainteresowanie zimowym sportem. W piątek po raz kolejny zrealizowano pomysł zabawy na […]