To już 15 lat! ZGO Aquarium zaprasza wszystkich na Piknik Edukacyjny

erawaMiasto
komentarzy

Świętuj razem z ZGO Aquarium. W Rawie Mazowieckiej szykuje się eko-wydarzenie, na którym nie może Cię zabraknąć.

Już 17 września zapraszamy na super zabawę podczas Pikniku Edukacyjnego dla mieszkańców powiatu rawskiego pn. „Dawaj przykłady – segreguj odpady”. Impreza zaplanowana została na terenie zielonym przy krytej pływalni AQUARIUM Centrum Fit Rawa. Na odwiedzających  piknik czekają liczne atrakcje i zabawy. Na warsztatach plastycznych dzieci będą mogły wykonać m. in. eko-doniczki oraz eko-zabawki z wykorzystaniem odpadów (m.in. plastikowych butelek, puszek i korków) oraz eko-torbę z hasłami zachęcającymi do sortowania odpadów. Ponadto odwiedzający będą mieli okazję nauczyć się z prawidłowo sortować odpady oraz wziąć udział w QUIZIE EKOLOGICZNYM w ramach, którego poruszane będą m.in. zagadnienia z branży odpadowej. Wśród atrakcji znajdziemy jeszcze dmuchane atrakcje w postaci zjeżdżalni, malowanie twarzy, skręcanie balonów, bańki mydlane, szczudlarza oraz grilla.

Rawianie będą mieli również wyjątkową okazję poznać „maskotki firmowe ZGO AQUARIUM”, których wykonanie Spółka zleciła profesjonalnej firmie krawieckiej. Maskotki stanowią odzwierciedlenie dwóch zwycięskich projektów wyłonionych w ramach konkursu plastycznego dla dzieci.

Piknik rozpocznie się w południe i potrwa do godz. 18:00, poniżej przedstawiamy szczegółowy program imprezy „Dawaj przykłady – segreguj odpady” 

12:00 – uroczyste otwarcie Pikniku
12:30 – rozpoczęcie Pikniku, przedstawienie poszczególnych atrakcji:
-eko-torba,
-eko-doniczki,
-eko-zabawki
-eko-domek,
-„SORTOWANKO”
13:30 – prezentacja „Maskotek ZGO AQUARIUM”, oraz wręczenie nagród
14:00 – Quiz ekologiczny
18:00 – Zakończenie Pikniku.

Regulamin udziału w pikniku znajdziecie —> tutaj

HISTORIA ZGO AQUARIUM

Zakład ZGO Pukinin, funkcjonuje już 15 lat. Przez te lata w znacznym stopniu poprawiony został system gospodarowania odpadami w powiecie rawskim. Za ZGO mnóstwo zrealizowanych planów i inwestycji, a przed nimi wiele wyzwań.

Początki powstania Zakładu ZGO Pukinin sięgają roku 2008, kiedy to Uchwałą Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie restrukturyzacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rawie Mazowieckiej utworzono jednoosobową Spółkę Gminy Miasta Rawa Mazowiecka pod nazwą Zakład Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W roku 2012 nastąpiła zmiana nazwy z Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. na ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.

Nieprzerwanie od powstania Spółki Miasto Rawa Mazowiecka posiada 100% jej udziałów. Od momentu założenia ZGO jej strategicznym celem był rozwój infrastruktury dającej gwarancję racjonalnego postępowania z odpadami, a tym samym stworzenie Centrum Recyklingu, dzięki któremu zaspokojone będą potrzeby lokalnej społeczności. ZGO Aquarium bezwzględnie ukierunkowane jest na rozwój sektora gospodarki odpadami w województwie łódzkim. Działania te realizowane są przez liczne inwestycje. Równie ważnym aspektem działalności stało się też promowanie edukacji wśród mieszkańców. 

INWESTYCJE

W historii ZGO Aquarium można wymienić wiele wydarzeń o istotnym znaczeniu w zakresie rozbudowy infrastruktury. Na szczególną uwagę zasługuje kilka z nich. 

Na przełomie 2011/2012 roku Spółka zrealizowała inwestycję polegającą na budowie linii do segregowania odpadów w ramach, której powstała hala technologiczna z infrastrukturą techniczną oraz place technologiczne. Dzięki temu Zakład ZGO Pukinin otrzymał jako pierwszy w województwie status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. W kolejnych latach w ramach zadań współfinansowanych z WFOŚiGW w Łodzi powstała nowoczesna kompostownia oraz budowane w nowej technologii kwatery składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. Dodatkową działalnością zakładu w Pukininie jest unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. ZGO jest na bieżąco rozbudowywany, a co najważniejsze unowocześniany, dzięki temu jest jedną z najlepiej rozwijających się firm w rejonie w zakresie gospodarki odpadami. 

WPŁYW NA ŚRODOWISKO 

Głównym celem ZGO Pukinin jest poprawa systemu zagospodarowania odpadów oraz zapewnienie poziomów recyklingu poprzez współpracę z Gminami. Dzięki racjonalnemu prowadzeniu procesów przetwarzania z roku na rok coraz więcej odpadów przekazywanych jest do recyklingu. Jednym z najbardziej istotnych działań jest produkcja polepszacza gleby o nazwie „PUKININ-ek”, która nieustannie trwa już od 2018 roku. Obserwuje się duże zapotrzebowanie lokalnego rynku, w związku z tym wytwarzanie nawozu z odpadów biodegradowalnych cieszy się dużym zainteresowaniem. 

ZGO jest w pełni świadomy, że zakład tego typu stanowi wyzwanie dla społecznej cierpliwości i akceptacji, ale jest również dowodem, że podejmuje walkę o czyste środowisko. Gospodarka odpadami jest trudnym procesem technologicznym, gdyż jej oddziaływanie często jest zależne od różnorodności struktury odpadów. Jednakże bieżące doskonalenie systemów oraz zaangażowanie pracowników, pozwala usprawnić działalność Zakładu w Pukininie. Planowane inwestycje w kolejnych latach są ukierunkowane na hermetyzację procesów celem zmniejszenia odorowości.

EDUKACJA 

Już od 2015 roku, czyli od daty powstania Ścieżki Edukacyjnej na terenie ZGO Pukinin nieodzownym elementem pracy jest edukacja ekologiczna skierowana do dzieci i młodzieży jak i również osób dorosłych, mająca na celu kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych. Wiadomo jest, że rozsądne gospodarowanie odpadami zaczyna się już w naszych domach. ZGO zorganizował szereg prelekcji, akcji proekologicznych w szkołach oraz podczas pikników i różnego rodzaju wydarzeń. Prowadzi ciągłą współpracę z okolicznymi Gminami oraz organizuje warsztaty terenowe na terenie zakładu. Już dwukrotnie odbyły się dni otwarte ZGO Pukinin, po to, aby pokazać mieszkańcom jak ta praca wygląda od środka. Corocznie zakład z olbrzymim zaangażowaniem, wspólnie z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka, organizuje akcje: „Drzewko za surowce” oraz  „Odpady segregujesz choinkę otrzymujesz”, w ramach, których mieszkańcy gmin korzystających z PSZOK w Pukininie wymieniają odpady selektywne za rośliny ogrodowe oraz choinki bożonarodzeniowe.

Previous Image
Next Image

info heading

info content


Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz