Trudny budżet w powiecie rawskim. W tym roku zaledwie 1,3 mln złotych przeznaczonych na inwestycje…

erawaPowiat
komentarzy

Dochody wysokości około 44,6 mln złotych oraz wydatki na poziomie blisko 45 mln – tak w liczbach wygląda budżet powiatu rawskiego na 2014 rok. Powiatowi radni jeszcze przed Nowym Rokiem zatwierdzili finansowy plan. Głosowanie wypadło prawie jednomyślnie, na „nie” był jedynie radny Rafał Dobrowolski.

fot. Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2014 roku

fot. Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2014 roku

Budżet jest budżetem trudnym. Taka opinia nawet na moment nie znikała podczas dyskusji dotyczących finansowego planu. Nie ma co się dziwić, finanse samorządowej jednostki nie budzą optymizmu, szczególnie jeśli chodzi o rozwój i inwestycje. Na wydatki majątkowe w tym roku przeznaczono zaledwie nieco ponad 1,3 mln złotych. To o ponad połowę mniej środków niż w roku ubiegłym.
– To trudny budżet, zresztą to wynika z faktu, iż przez wiele lat mocno wspieraliśmy nasz rawski szpital. Kwota ponad 16 milionów zaangażowanych zarówno w zakup sprzętu jak i spłatę zobowiązań. To rzutuje, tego się nie da oddzielić. To rzutuje na budżet bieżącego roku, jak i będzie rzutować na kolejne lata – podkreśla starosta Józef Matysiak (cała wypowiedź w materiale video).

Wśród inwestycji znaczną część środków pochłania drogowe zadanie dotyczące poprawy dostępności komunikacyjnej do drogi wojewódzkiej 725 (Rawa Maz – Biała Rawska). W skład tego zadania wchodzi remont komunikacyjnych ciągów Wólka Lesiewska-Ossa oraz Wólka Lesiewska-Rosławowice. Pozostałe inwestycje to między innymi pokrycie kosztów związanych z przejęciem Rogowskiej Kolejki Dojazdowej (10.000 zł), czy dofinansowanie zakupu nowego radiowozu (10.000 zł). W 2014 powiat chce zainwestować również w remont pomieszczeń Przychodni SP ZOZ, na potrzeby działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (250.000 zł).

Głosowanie nad budżetem nie było jednomyślne, większość radnych zdaje sobie jednak sprawę z realnej finansowej sytuacji i możliwości powiatu. Swój głos sprzeciwu wyraził tylko radny Rafał Dobrowolski.
– Budżet powinien bardziej iść w stronę inwestycji i rozwoju. Mimo tego, że jest źle. Tylko wtedy mamy szansę ruszyć z miejsca. Jeżeli będziemy trzymać budżet taki jak w tej chwili, po prostu przejemy resztę środków – tłumaczył opozycyjny radny.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz