Tylko czterech radnych poparło projekt budżetu na 2018 rok dla Rawy Mazowieckiej przedstawiony przez burmistrza. Pozostali wstrzymali się od głosu

erawaMiasto
komentarzy

Budżet Rawy Mazowieckiej na bieżący rok uchwalony. Tylko czterech radnych podniosło rękę za przyjęciem projektu finansowego miasta, w którym zapisano blisko 22 mln zł na zadania inwestycyjne.

W minionym tygodniu (25.01) radni Rady Miasta Rawa Mazowiecka uchwalili budżet miasta na 2018 rok. I choć głosowanie przebiegło w zaskakujący sposób: 4 za przy 11 wstrzymujących się, jedna z najważniejszych uchwał została przyjęta jako obowiązująca. 

Prognozowane dochody miasta na bieżący rok wynoszą niewiele ponad 86 mln zł, a wydatki niespełna 95 mln. Natomiast na inwestycje miasto planuje przeznaczyć 21,78 mln zł, co stanowi 23 % wydatków ogółem. Ta rekordowa kwota związana jest chociażby z rewitalizacją miasta, a także zadaniami nie dokończonymi w roku ubiegłym. 
– Jest to rewitalizacja, budynek socjalny, jest budowa dróg, są również zadania nowe, które miasto wprowadza do swojego budżetu. A mianowicie jest to pozycja dotycząca przebudowy targowiska miejskiego, bo w ubiegłym roku złożyliśmy wniosek o dofinansowanie tego zadania. Jest również wprowadzone nowe zadanie dotyczące budowy ścieżki rowerowej od osiedla Zamkowa Wola do centrum miasta – wymieniała Jolanta Witczak, skarbnik Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej. 

Radni obawiają się braku możliwości sfinansowania tak wielu zadań, mimo to, dają burmistrzowi wolną rękę.
– Są inwestycje, które na pewno godne są aprobaty, jak i inwestycje nie do końca konieczne ze względu na środki finansowe jakimi dysponuje miasto Rawa Mazowiecka (…) Nie wprowadzaliśmy żadnych poprawek do tego budżetu. Biorąc pod uwagę doświadczenia roku ubiegłego, gdzie przejęliśmy inicjatywę w tym zakresie i był to pretekst pana burmistrza przez cały rok o wskazywanie radnych jako tych, którzy torpedują wszystkie pomysły burmistrza i utrudniają działalność, w tym wypadku dochodzimy do wniosku, że dajemy wolną rękę panu burmistrzowi. Niech bazując na autorskim projekcie budżetowym pokaże swoje możliwości – mówił podczas sesji radny Piotr Irla. 

W trakcie dyskusji padł również argument dotyczący zwiększającego się deficytu miasta. 
– Uznajemy ten budżet za mało realny lub nierealny do zrealizowania (…) W tej chwili deficyt budżetu jest dla nas przerażający. Przychodząc tutaj w roku 2014 do samorządu deficyt miasta wynosił w granicach około 29 mln zł, w tej chwili prognozuje się na koniec roku 2018 deficyt w wysokości chyba 36 mln – wypowiadał się w imieniu swoim i kolegów z klubu przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz. 
(Jak czytamy w uchwale budżetowej: Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 8 361 500 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytów, pożyczek oraz przychodami z emisji obligacji komunalnych. Kwoty podane przez przewodniczącego Rady Miasta odnoszą się do zadłużenia miasta – przypis redakcji)

Podczas sesji Rady Miasta nie zabrakło też zarzutów o stworzenie budżetu prowyborczego, tak, aby w tym roku zadowolony był każdy. Czas pokaże jak wiele z zapisanych zadań zostanie zrealizowanych. 

Poniżej prezentujemy tylko główne inwestycyjne założenia zapisane w projekcie budżetu na 2018 rok. W sumie wszystkich zadań jest ponad 30. 
– Przebudowa ul.Polnej 1 – 1 mln zł
– Budowa ścieżki rowerowej – 1,5 mln zł 
– Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej przy ul.Mszczonowskiej – 3, 375 mln zł
– Przebudowa targowiska miejskiego – 2 mln zł
– Realizacja programu ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Rawa Mazowiecka – udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach zadania „Poprawa jakości powietrza w Rawie Mazowieckiej – 1,275 mln zł 
– Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka – 6,97 mln zł

Jeśli chcecie dokładniej przyjrzeć się budżetowi miasta, odsyłamy Was na oficjalne strony Urzędu Miasta

 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz