Uzależnienia, przemoc domowa, kryzys psychiczny w czasie pandemii? Podpowiadamy gdzie szukać pomocy w Rawie Mazowieckiej

erawaMiasto
komentarzy

W okresie pandemii szczególnie mocno skupiamy się na naszym zdrowiu fizycznym, często zapominając o psychice. Dlatego zwracamy uwagę na sferę, o której warto głośno mówić. 

Uzależnienie od alkoholu, środków odurzających, czy elektroniki – to tylko niektóre uzależnienia, z którymi przychodzi nam się mierzyć. Czas izolacji sprzyja zaburzeniom nastroju, takim jak depresje, zaburzenia lękowe oraz wypalenie zawodowe. Nie jest łatwo stawić czoła problemom i sięgnąć po pomoc. Za naszym rozmówcą zachęcamy do korzystania z pomocy specjalistów i prezentujemy listę miejsc w Rawie Mazowieckiej, w których tę pomoc można otrzymać bezpłatnie. Bo zadbać o siebie i swoje zdrowie naprawdę warto.

Ten ważny temat poruszyliśmy w rozmowie samorządowej z Anitą Gałką, Pełnomocnikiem ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Profilaktyki Uzależnień z rawskiego Urzędu Miasta.

Gdzie znajdziesz pomoc?
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
96-200 Rawa Mazowiecka
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, pokój 8
tel. 46 814 47 11

Członkowie rodziny, instytucje oraz każdy, kto podejrzewa uzależnienie u osoby, której los nie jest obojętny, może złożyć wniosek do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

Formularz wniosku można pobrać na stronie internetowej Urzędu Miasta www.rawamazowiecka.pl/plik oraz bezpośrednio w Urzędzie Miasta. Wniosek złożony w formie opisowej, a nie na formularzu, również zostanie przyjęty. Należy pamiętać o podpisie – anonimowe wnioski nie są rozpatrywane.

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Profilaktyki Uzależnień 

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
96-200 Rawa Mazowiecka
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, pokój 8
Poniedziałek: godz. 8:00- 16:00, wtorek: godz. 8:00 – 12:00 środa w godz. 12:00 – 17:00, piątek: 8:00-11:00, tel. 46 814 47 11

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zespół interdyscyplinarny 
96-200 Rawa  Mazowiecka, ul.  Krakowska 22
tel. 669 111 338 lub 46 811 57 00, strona internetowa MOPS Rawa Mazowiecka

Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Szansa”

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Tomaszowska 10J
tel. 691 489 605

 • Spotkania grupy „Ravia” dla osób uzależnionych  –  wtorek  o godz. 18:30
 • Spotkania grupy dla osób współuzależnionych – piątek godz. 18:30

Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Niepodległości 8  (Przychodnia Rejonowa SPZOZ)
tel. 729 059 548, poniedziałek – piątek, 10:00-14:00

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Niepodległości 8
tel. 698 629 223, godz. 8:00 – 16:00

Leczenie psychiatryczne – bez wymaganego skierowania

 • NZOZ „Centrum Medyczne Verbena”
  ul. Krakowska 9, 96-200 Rawa Mazowiecka
  tel. 46 814 08 08
 • NZOZ Przychodnia Lekarska  „Remedium”
  ul. Polna 2b, 96-200 Rawa Mazowiecka
  tel. 46 814 54 77

Stowarzyszenie NOWE ŻYCIE W RAWIE

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 5
tel. 691 113 002

Punkt informacyjno – konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Przychodnia Rejonowa SPZOZ
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Niepodległości 8

Stowarzyszenie „Przymierze Rodzin”

Świetlica Środowiskowa im. bł. E. Bojanowskiego
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Miła 2
godz. 10:00 – 18:00
tel. 46 814 30 12

Grupa AA „Przebudzenie”

Grupa działająca przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Rawie Mazowieckiej (salka przy bibliotece), mitingi odbywają się w każdy czwartek o godz. 18:30
ul. plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 9, 96-200 Rawa Mazowiecka

Grupa AA „Kontra”

Grupa działająca przy parafii Św. Pawła od Krzyża w Rawie Mazowieckiej,
mitingi odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 18:30. 
ul. ks. Ignacego Skorupki 3, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel.  46 814 23 08

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla mieszkańców Miasta Rawa Mazowiecka

W każdy czwartek w budynku Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, pokój nr 8, w godzinach 17:15- 20:15 dyżuruje psycholog. Z pomocy można skorzystać bez rejestracji, anonimowo, zgłaszając się w dniu dyżuru.

Pomoc psychologiczna jest świadczona w zakresie:
– uzależnień (alkohol, narkotyki, hazard)
– pomoc dla rodzin osób z problemem uzależnień
– pomoc osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie (doznającym przemocy, stosującym przemoc, świadkom przemocy),
– kryzysy psychiczne.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz