W najbliższą środę zapadnie decyzja dotycząca nadania nazwy skwerowi przy Szkole Podstawowej Nr 1. Projekt uchwały w tej sprawie trafi pod obrady Rady Miasta…

erawaMiasto
komentarzy

Na najbliższej, środowej sesji, miejscy radni podejmą decyzję w sprawie nadania nazwy skwerowi przed Szkołą Podstawową Nr 1 w Rawie Mazowieckiej. Chodzi o pomysł uhonorowania w ten sposób Księdza prałata Mieczysława Iwanickiego. Nazwa zostanie nadana na wniosek dyrekcji, grona pedagogicznego oraz młodzieży Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów.

fot. W uzasadnieniu projektu uchwały przeczytać można między innymi krótką biografię Księdza Iwanickiego.

fot. W uzasadnieniu projektu uchwały przeczytać można między innymi krótką biografię Księdza Iwanickiego.

„Skwer Księdza Prałata Mieczysława Iwanickiego” – taką nazwę nosiłby plac usytuowany przed Szkołą Podstawową Nr 1, przy ulicy Kościuszki 19. To finalizacja idei, która pojawiła się na początku września. Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, nadanie imienia ma być formą uczczenia pamięci Księdza Iwanickiego.Kapłan jeszcze za życia był kilkukrotnie odznaczany, zarówno przez miasto Rawa Mazowiecka, jak i Powiat Rawski. Wśród najważniejszych wyróżnień jest tytuł Honorowego Obywatela Miasta Rawa Mazowiecka z 2010 roku oraz nadany przez radę powiatu, tytuł „Zasłużony dla Ziemi Rawskiej” (2011).

Idea nadania imienia wspomnianemu miejscu wzbudziła sporą i emocjonalną dyskusję wśród Internautów serwisu eRawa.pl. Pytaliśmy także Was o zdanie w sprawie. Łącznie w specjalnej ankiecie dotyczącej tego pomysłu padło 430 głosów. 49% pytanych stwierdziło, iż skwer nie powinien być nazywany imieniem Księdza Mieczysława Iwanickiego, 40% potwierdziło słuszność tej koncepcji. 11% Internautów nie ma miało zdania w tej sprawie.

> Ankietę oraz poprzedni artykuł znaleźć można tutaj.

 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz