Weź udział w Forum Lokalnym. Zobacz jak będzie wyglądało Twoje miasto

erawaMiasto
fot. Mikina Projekt
komentarzy

Ratusz zaprasza na konsultacje społeczne związane z centrum miasta czyli obrębem nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tak w przyszłości może wyglądać Rawa Mazowiecka. 

W ramach konsultacji w najbliższą środę (27.11) o godz. 16:00 w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Miłej (sala stołówki szkolnej) odbędzie się Forum Lokalne. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną najważniejsze ustalenia tekstu projektu planu, rysunki projektu planu oraz wizualizacja kolorystyki elewacji i dachów dla zabudowy położonej w obszarze ścisłej strefy ochrony konserwatorskiej. Konsultacje odbędą się przed wyłożeniem planu do wglądu projektu planu miejscowego dla wspomnianego obrębu.

Również w dniach od 25 listopada do 12 grudnia 2019 r.  (wtorek, czwartek: 14:00-16:00, środa: 15:00-17:00, piątek: 9:00-11:00) w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka (Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 4, w pokój nr 20) zostanie zorganizowany punkt konsultacyjny, w którym będzie można zapoznać się z projektem miejscowego planu dla obrębu nr 4, sprawdzić czy wnioski zostały uwzględnione. Jednocześnie będzie można wyrazić opinie o projekcie planu – w formie papierowej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w punkcie konsultacyjnym oraz w formie elektronicznej przy pomocy interaktywnej mapy GIS dostępnej na stronie internetowej: http://miastorawamazowiecka.geoportalgminy.pl/.

W obrębie 4 zawiera się centrum Rawy, duże osiedla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz kompleksy usługowe. Wiele z tych miejsc jest nadal niezabudowanych, a przecież jeśli chce się wybudować budynek, to zanim wybierze się projekt trzeba sprawdzić zapisy planu miejscowego. To właśnie w planie miejscowym określona jest np.: dopuszczalna wysokość budynku, kształt dachu oraz wielkość powierzchni działki, która musi pozostać niezabudowana. Warto także dbać o otoczenie naszych działek. W planie obrębu 4 projektowane są nowe tereny usługowe oraz nowe osiedla mieszkaniowe. To świetna okazja by poznać plan miejscowy dla swojej działki zanim przystąpi się do wybrania projektu wymarzonego budynku, sprawdzić czy wnioskowane przez mieszkańców zmiany zostały uwzględnione przez projektanta planu.

Więcej o planie miejscowym dla obrębu 4 miasta Rawa Mazowiecka możecie dowiedzieć się w Wydziale Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka (Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, pokój nr 19, tel. (46) 814-43-05). 

Konsultacje są organizowane zgodnie z zarządzeniem nr 128/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 4 miasta Rawa Mazowiecka.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz