Witold Stępień po raz kolejny Marszałkiem Województwa Łódzkiego. Jego zastępcą został związany z Rawą Mazowiecką, Dariusz Klimczak…

erawaMagazyn
fot.lodzkie.pl
komentarzy

Witold Stępień (PO) Marszałkiem Województwa Łódzkiego. Nowy Zarząd Województwa został wybrany na pierwszej sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego V kadencji. W zarządzie na fotelu wicemarszałka zasiądzie między innymi, pozostający w bliskich relacjach z rawskim samorządem, Dariusz Klimczak (PSL). 

Pierwsze spotkanie Sejmiku Województwa Łódzkiego związane było tradycyjnie ze ślubowaniem radnych oraz wyborami prezydium tego kolegialnego organu, jak i wskazaniem władz województwa. Dwie najważniejsze funkcje w sejmiku oraz Zarządzie Województwa łódzkiego personalnie pozostaną bez zmian. Pracami sejmiku będzie kierował Marek Mazur (PSL), który funkcję tę piastuje od trzech kadencji. Marszałkiem łódzkiego, również bez zmian pozostał Witold Stępień.

Na funkcję wicemarszałków, na wniosek Witolda Stępnia, powołano z kolei Artura Bagińskiego (PSL) oraz Dariusza Klimczaka. Nowymi Członkami Zarządu zostali natomiast Joanna Skrzydlewska (PO) oraz Paweł Bejda (PSL).

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz