Woda bez zmian, drożej za ścieki. Radni Rady Miasta większością głosów zaakceptowali nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków…

erawaMiasto
komentarzy

Radni Rady Miasta Rawa Mazowiecka zaakceptowali nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Pomimo tego, iż w tym roku wzrost cen dotyczył tylko opłaty za odprowadzenie nieczystości, radni nowego cennika nie przyjęli jednomyślnie. Rajcy podnosili chociażby kwestię niełatwej sytuacji finansowej mieszkańców miasta, czy chociażby sprawy związanej z amortyzacją wodno-kanalizacyjnych inwestycji w kolejnych latach. Ta, według niektórych radnych, może mieć wpływ na kolejne podwyżki…

Woda bez zmian, drożej za ścieki – tak można streścić zmiany proponowane przez Rawskie Wodociągi i Kanalizację. Podwyżka utrzymująca się w okolicach pięciu punktów procentowych sprawiła, iż od 1 kwietnia za metr sześcienny odprowadzonych ścieków, mieszkańcy miasta zapłacą 5,72 zł. Opłata za wodę w stosunku do roku poprzedniego pozostała bez zmian  i wynosi 3,49 zł. Utrzymanie tego typu poziomu cen jest możliwe między innymi dzięki dopłacie z budżetu miasta (dopłata do 1m3 wody – 0,67zł, dopłata do 1m3 ścieków – 0,68zł).

Głosowanie nad taryfami, to kolejne głosowanie, które mocno pokazało, gdzie przebiega linia podziału między koalicją i opozycją w Radzie Miasta. Za było 8 radnych, 4 osoby były przeciwne nowym stawkom, 3 radnych wstrzymało się od zabrania głosu w tej sprawie. Co ważne, wszystkie głosy były dość konkretnie uzasadniane, może to pokazywać, iż temat ten, radni przeanalizowali wcześniej. Warto oczywiście zaznaczyć, iż finalnie decyzja rajców i tak nie zatrzymałaby wejścia w życie proponowanych stawek, a jedynie opóźniła ich obowiązywanie.

Więcej do zobaczenia w materiale video…

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz