Wybiorą nowe władze RKS Mazovia…

erawaSport
komentarzy

Zarząd Rawskiego Klubu Sportowego „Mazovia” informuje, że w dniu 23 listopada tj. piątek, o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Klubu. Zebranie związane jest z upływem kadencji obecnych władz klubu, które wybierane są co 4 lata.

Oprócz wyborów, na spotkaniu zostaną przedstawione szczegółowe sprawozdania z osiągniętych w czasie kadencji wyników sportowych i finansowych.

Członkowie Klubu wybiorą spośród siebie organy statutowe: Zarząd i Komisję Rewizyjną. Na zebraniu zostanie przedyskutowany plan działania na najbliższą kadencję w zakresie prowadzenia finansów Klubu i koncepcja dotycząca szkolenia w zakresie grup młodzieżowych. W programie przewidziane jest również głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Szczegółowe informacje co do możliwości wzięcia czynnego udziału w obradach można znaleźć na stronie klubu (link).

(fot.sxc.hu)

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz