Zadbaj o nasz „czysty oddech”. Przyjdź i dowiedz się jak zyskać dofinansowanie na wymianę kotła

erawaMiasto
komentarzy

Problem z jakością powietrza jest chyba znany wszystkim. Dlatego tak mocno zachęcamy do podjęcia działań mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego. Teraz nadarza się okazja na pozyskanie środków. 

Rawa Mazowiecka to jedno z miast w Polsce, w którym mamy do czynienia z bardzo zanieczyszczonym powietrzem. Ważne jest więc, abyśmy wszyscy zwrócili uwagę, w jaki sposób jesteśmy w stanie wpłynąć na poprawę tego stanu rzeczy.  Jednym z możliwych rozwiązań jest wymiana źródła ciepła w gospodarstwach domowych na ekologiczne. Wiadomo, wiąże się to z dość dużym nakładem finansowym. Dlatego warto zainteresować się możliwością uzyskania dofinansowania. 

W IV kwartale 2019 roku Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego planuje ogłoszenie konkursu na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła z Funduszy Europejskich w ramach OŚ PRIORYTETOWA IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.4 – Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. W ramach konkursu nabór zaplanowano na styczeń 2020.

Rawa również może przystąpić do konkursu z wnioskiem o przyznanie dofinansowania na wymianę źródła ciepła w budynkach prywatnych należących do mieszkańców miasta. Będzie możliwe uzyskanie dotacji w wysokości do 100 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Pozostałe koszty realizacji inwestycji, w tym podatek VAT, pokrywają rawianie – użytkownicy instalacji.

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka planuje ubiegać się o przyznanie środków finansowych na realizację projektu pn. „Czyste powietrze w Mieście Rawa Mazowiecka”. Warunkiem przystąpienia do projektu jest spełnienie warunku EPH+W (Energia pierwotna na cele ogrzewania i ciepłej wody użytkowej) poniżej 150 kWh/(m2 x rok).  

W ramach projektu akceptowalne są następujące modernizacje/wymiany źródeł ciepła:
• Kocioł węglowy na kocioł gazowy (gaz ziemny lub płynny)
• Kocioł węglowy na kocioł na biomasę
• Kocioł węglowy na kocioł zgazowujący drewno
• Kocioł gazowy na kocioł na biomasę
• Kocioł gazowy na kocioł zgazowujący drewno
• Kocioł olejowy na kocioł na biomasę
• Kocioł olejowy na kocioł zgazowujący drewno

Szczegóły programu i warunki przystąpienia podane zostaną na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w przyszłą środę (23.10) o godzinie 17:00 w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej (Hol – I piętro budynku).

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz