Zadłużeni lokatorzy będą mogli odpracować swoje długi. Ratusz wychodzi z inicjatywą pozwalającą zniwelować ponad półmilionowe zadłużenie…

erawaMiasto
komentarzy

Rawski ratusz chce uruchomić specjalny program, który pozwoliłby zniwelować zadłużenie lokatorów budynków komunalnych. Problem faktycznie istnieje, bowiem mieszkańcy tych lokali zadłużeni są już na ponad pół miliona.

Dokładnie 550 tysięcy złotych wynosi obecne zadłużenie lokatorów mieszkających w budynkach należących do miasta. Przedstawiciele ratusza podkreślają, że taka sytuacja odbija się na wszystkich mieszkańcach, także tych sumiennie regulujących finansowe zobowiązania. Brak wpłat czynszów ogranicza chociażby możliwość potencjalnych remontów.

Taki stan rzeczy przyczynił się do zainicjowania „Programu wychodzenia z zadłużenia czynszu w lokalach gminnych”. Jego główne założenie daje możliwość odpracowania części długu. Możliwość ma być zaoferowana tym osobom, które nie są finansowo zdolne do uregulowania, szczególnie wcześniejszych należności.
– Ten program będzie dotyczył osób, które nie mogą, a nie nie chcą płacić czynszu. Nie dopuszczamy sytuacji, że ktoś mając możliwości, czynszu nie płaci. W tym przypadku będziemy podejmować działania windykacyjne – zapowiada Waldemar Buda, radca prawny, który referował założenia programu.

Każdy z dłużników zostanie wezwany do złożenia specjalnego oświadczenia, na podstawie którego będzie oceniona możliwość udziału danego lokatora w programie. We wstępnych założeniach godzina pracy pozwoli odpracować od 8 do 10 zł długu.
– Praca będzie polegała na drobnych czynnościach konserwatorskich, czy porządkowych w miejscach użyteczności publicznej. Kierownik danej jednostki będzie mógł zgłaszać zapotrzebowanie na takiego pracownika i będzie on w miarę możliwości, chęci skierowany do pracy w takich jednostkach. Oczywiście będzie to jedynie możliwość, czyli nitk do takiego odpracowania nikogo nie zmusi – dodaje Buda.

Program skierowany ma być głównie do osób trwale zadłużonych, tak aby rekompensować należności z lat ubiegłych. Drugi element programu ma opierać się na poradnictwie. Specjaliści będą doradzać lokatorom w zakresie sposobów wychodzenia z zadłużenia. Mowa tu więc o poradnictwie dotyczącym upadłości konsumenckiej, konsolidacji długów, czy efektywnego poszukiwania pracy. Aby program zaczął działać, potrzeba odpowiedniej uchwały rady miasta. Program prawdopodobnie już w lutym zostanie przedstawiony radnym.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz