Zadłużeni lokatorzy odpracują swoje długi. Od września rusza specjalny, pomocowy program…

erawaMiasto
komentarzy

Rawski Urząd Miasta wraz z RTBS uruchamia specjalny program skierowany do zadłużonych najemców lokali socjalnych i komunalnych. Osoby te już od września będą mogły odpracowywać finansowe zaległości. Póki co w programie chce wziąć udział 12 osób. 
W ramach stworzonego pomocowego programu RTBS wysłał do wszystkich dłużników ofertę, w której zaproponował tę formę odpracowania zadłużenia. Specjalne pismo otrzymało kilkaset osób, które zalegają z czynszem zarówno za użytkowanie lokali socjalnych, jak i komunalnych. Na chwilę obecną całe zadłużenie wynosi około 900 tys. zł. Teraz ta sytuacja może znacząco ulec zmianie.
– Nie chcemy korzystać z ostatecznego rozwiązania jakim jest windykacja, ale nie zrzekamy się należności za użytkowanie tych lokali. Program ma pomóc przede wszystkim tym, którzy chcą przerwać to błędne koło, ale nie wiedzą jak. Dłużnicy w ramach porozumienia, będą mogli skorzystać z możliwości spłaty zadłużenia w formie spełnienia świadczenia rzeczowego. Przedmiotem świadczenia rzeczowego będą prace porządkowe, prace remontowo-konserwatorskie oraz pomocnicze prace administracyjne i usługowe świadczone na rzecz spółek i jednostek miejskich. Na podstawie raportu z wykonanych prac przez dłużnika, wystawiona zostanie nota księgowa, będąca dokumentem stanowiącym podstawę do zmniejszenia zaległości na lokalu – mówi Leszek Trębski prezes Rawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Udział w programie wiąże się jednak z konkretnymi zasadami. Za każdą przepracowaną godzinę, danemu najemcy zostanie odpisane 8 zł z naliczonego zadłużenia, które powstało do końca 2014 roku. Najważniejszym warunkiem udziału w programie jest wysokość dochodu przypadający na jedną osobę w rodzinie, ten nie może przekraczać 880,45 zł, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa – 1056,54 zł. Osoba wyrażająca chęć zniwelowania długu, w trakcie trwania porozumienia będzie musiała również zobowiązać się do regularnego płacenia bieżącego czynszu.
– Podpisując porozumienie trzeba wyrazić zgodę na określone w zarządzeniu i regulaminie warunki. Chcemy, by odpracowywanie zadłużenia stało się motywatorem. Poprzez pracę spłacamy zadłużenie, ale zobowiązujemy się również do płacenia aktualnie naliczanego czynszu. Co ważne, główny najemca, gdy jest chory lub pracuje, nie musi wyznaczonych zadań wykonywać samodzielnie. Może skierować na przykład kogoś z rodziny – informuje Waldemar Buda radca prawny Urzędu Miasta.

Zarówno urzędnicy, jak i zarząd TBS mają nadzieję, że pozytywne efekty zmobilizują do działania większą grupę zadłużonych najemców. W chwili obecnej spośród około 200 zalegających z opłatami mieszkańców, chęć odpracowania zadeklarowało tylko dwunastu z nich.
– To pierwszy taki projekt w Rawie Mazowieckiej, liczę, że pozytywne efekty będą mobilizować do działania również pozostałych najemców. Teraz programem zainteresowały się głównie osoby posiadające zadłużenie w wysokości około 10 tys. zł – dodaje prezes Trębski.

W zarządzeniu i regulaminie niezbędnym do uruchomienia programu, nie ma określonej górnej granicy długu, jaki mogą odpracować zadłużeni lokatorzy. Ratusz wciąż namawia do skorzystania z tej formy pomocy. Osoby zainteresowane programem mogą zgłaszać się do siedziby Rawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, przy ulicy Tomaszowskiej 10J. Zarządzenie, wniosek oraz pozostałe załączniki można zobaczyć tutaj (pdf).

* Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta w Rawie Mazowieckiej. 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz