Zmień sposób ogrzewania swojego domu z dofinansowaniem aż do 60%. Rawa Mazowiecka wdraża Program Ograniczania Niskiej Emisji…

erawaMiasto
komentarzy

Rawa Mazowiecka intensyfikuje działania w związku z poprawą powietrza w mieście. Ratusz wciąż przyjmuje deklaracje mieszkańców, którzy chcieliby skorzystać z dofinansowania na modernizację lokalnych źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji. 

Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej od dłuższego czasu przygotowuje się do programów związanych z poprawą powietrza. Początkowo ratusz w imieniu zdeklarowanych mieszkańców aplikował o środki z programu KAWKA, na który wpłynęło ok. 200 deklaracji, co potwierdza, że rawianie rzeczywiście są zainteresowani pozyskaniem dofinansowania na modernizację systemów grzewczych.

Teraz pojawiła się kolejna możliwość pozyskania środków w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji. W związku z tym wszyscy zainteresowani mieszkańcy powinni złożyć wypełnione deklaracje do biura podawczego Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej, Pl. Piłsudskiego 5. Nabór wniosków prowadzony będzie do 27 marca, a wzór odpowiedniego dokumentu można znaleźć również na stronie internetowej miasta. 

Ratusz po zebraniu wszystkich indywidualnych deklaracji przygotuje wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, aby pozyskać dotację na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia miejskiego wniosku, rawianie będą mogli uzyskać dofinansowanie modernizacji do 60% kosztów kwalifikowanych, z czego: ze środków z WFOŚiGW w Łodzi – do 40%, ze środków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka – do 20%.

Dodatkowych informacji dotyczących realizacji programu udzielają:
Anna Idzikowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, tel. 46 814 34 57,
Ewelina Witek – Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej, tel. 46 814 34 57.

Więcej do wysłuchania w rozmowie samorządowej.

 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz