Zobacz jak zmieniać się będzie Rawa Mazowiecka. Ratusz zaprezentuje projekt planu miejscowego

erawaMiasto
komentarzy

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka zaprasza rawian do udziału w konsultacjach społecznych na etapie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka dla obrębu nr 4. Teraz przed nami pięć spotkań, a wśród nich także dyskusja.

– Kolejne etapy konsultacji społecznych dotyczących obrębu nr 4 możemy przeprowadzić nie on-line, ale już poprzez bezpośredni kontakt z mieszkańcami Rawy Mazowieckiej – mówi Magdalena Bernacik, naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami. – Tym razem konsultacje podzieliliśmy na pięć spotkań, tak, by każdy mógł wziąć w nich udział. 

PUNKTY: STACJONARNY I MOBILNY 
W dniach 25 czerwca i 9 lipca w godzinach od 11:00 do 13:00 oraz 8 lipca w godzinach od 14:00 do 16:00 w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka (Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 4, pokój nr 20) zostanie zorganizowany punkt konsultacyjny stacjonarny oraz w dniu 14 lipca 2020 r. w godzinach od 12:00 do 15:00 przed Miejskim Domem Kultury (ul. Krakowska 6C) zostanie zorganizowany punkt konsultacyjny mobilny. W punktach będzie można zapoznać się z projektem miejscowego planu dla obrębu nr 4 oraz sprawdzić czy wnioski z poprzednich etapów konsultacji zostały uwzględnione. 
Wskazane powyżej formy konsultacji odbędą się na etapie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 4, czyli w najważniejszym momencie w procesie uchwalania planu miejscowego.

SPOTKANIE OTWARTE
W ramach konsultacji, w dniu 30 czerwca (wtorek) o godz. 16:00 w Miejskim Domu Kultury (ul. Krakowska 6c, sala widowiskowa) odbędzie się spotkanie otwarte. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną najważniejsze ustalenia tekstu projektu planu, rysunki projektu planu oraz wizualizacja kolorystyki elewacji i dachów dla zabudowy położonej w obszarze ścisłej strefy ochrony konserwatorskiej. W spotkaniu weźmie udział projektant planu – Andrzej Bargieła oraz eksperci ds. konsultacji społecznych, którzy przybliżą założenia nowego planu miejscowego dla obrębu nr 4.

DYSKUSJA PUBLICZNA
Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu zakończy dyskusja publiczna, która odbędzie się w dniu 20 lipca o godz. 16:00 w Miejskim Domu Kultury (ul. Krakowska 6c, sala widowiskowa). Dyskusja ta jest obowiązkową fazą procesu planistycznego i zakończy etap konsultacji projektu planu miejscowego. Następnie, do dnia 10 sierpnia 2020 r. będzie można składać uwagi do projektu planu, które zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka. W przypadku nieuwzględnienia uwag przez burmistrza, o sposobie ich rozstrzygnięcia zdecyduje Rada Miasta Rawa Mazowiecka. 

– Przed nami konsultacje trudniejsze niż planowaliśmy. Ze względu na sytuację w kraju, wszystkie spotkania odbędą się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Przenieśliśmy też spotkania do sali widowiskowej MDKu, żeby zachować odpowiednie odległości – tłumaczy Magdalena Bernacik. 

Przypomnijmy, na obręb ewidencyjny 4 składa się obszar otoczony ul. Kolejową, ul. Łowicką, drogą ekspresową S8, ul. Przemysłową i ul. Słowackiego. Jest to więc teren dużych osiedli mieszkaniowych: Solidarności, Tomaszowskiej, 9-Maja, Krakowskiej oraz centrum usługowego przy al. Konstytucji 3 Maja, Targowej i Reymonta.

Więcej o planie miejscowym dla obrębu 4 miasta Rawa Mazowiecka możecie się dowiedzieć w Wydziale Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, pokój nr 19, tel. (46 814-43-05). 

Previous Image
Next Image

info heading

info contentWizualizacje kolorystyki elewacji i dachów – wyk. Mariusz Mikina

 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz