1329 przestępstw i 497 zdarzeń drogowych. Rawska policja podsumowuje miniony rok pracy

erawaPowiat
komentarzy

Początek roku to czas na podsumowanie minionych 12 miesięcy pracy. Okres analiz, wyciągania wniosków i planowania działań na najbliższe miesiące. W ubiegłym tygodniu (4.02) w Komendzie Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej odbyła się narada roczna podczas, której omówiono działalność i przedsięwzięcia rawskiej Policji w 2019 roku oraz kierunki działań na 2020 rok.

W odprawie uczestniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak, zastępca Burmistrza Rawy Mazowieckiej Artur Piotrowski oraz Prokurator Rejonowy – Sławomir Mentrycki. Komendant Powiatowy Policji w Rawie Mazowieckiej, insp. Anna Dyśko podsumowała działalność jednostki omawiając kwestie kryminalne. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Rawie Mazowieckiej – mł. insp. Bartłomiej Karch omówił działania prewencyjne i ruchu drogowego. Komendanci przedstawili także strategię na 2020 r. Podsumowując miniony rok głos zabrali także zaproszeni goście, poruszając zagadnienia współpracy tak z samorządem jak i prokuraturą.

A to kilka danych obrazujących pracę policji w 2019 roku:

W 2019 roku Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej wraz z podległym Komisariatem Policji w Białej Rawskiej wszczęła 1063 postępowań przygotowawczych, w których stwierdzono 1329 przestępstw.

Przestępstwa stwierdzone w poszczególnych kategoriach:
uszczerbek na zdrowiu – 14 (15 w 2018 r.)
bójka, pobicie – 8 (7 w 2018 r.)
kradzież cudzej rzeczy – 91 (47 w 2018 r.)
kradzież pojazdu – 5 (5 w 2018 r.)
kradzież z włamaniem 82 (58 w 2018 r.)
rozbój 6 (3 w 2018 r.)
przestępstwa narkotykowe 68 (72 w 2018 r.)

W analizowanym okresie na gorącym uczynku w tzw. siedmiu głównych kategoriach przestępstw (tj. kradzież, kradzież z włamaniem, kradzież pojazdu, uszkodzenie mienia, przestępstwa rozbójnicze, bójka i pobicie, uszkodzenie ciała) zatrzymano łącznie 28 osób z czego 15 zostało zatrzymanych przez patrol prewencji, a 12 osób przez pion kryminalny a 1 osoba przez policjantów ruchu drogowego. W 2019 roku policjanci ustalili 523 osób podejrzanych, którym przedstawionych zostało w sumie 1210 zarzutów popełnienia przestępstw. Natomiast 11-u nieletnich popełniło łącznie 19 czynów karalnych.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI PREWENCYJNEJ
W ramach realizowanych działań o charakterze prewencyjnym funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej osiągnęli następujące wyniki:

W okresie styczeń – grudzień 2019 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji
w Rawie Mazowieckiej oraz funkcjonariusze Komisariatu Policji w Białej Rawskiej:

1. Wylegitymowali 21198 osób (19624 osoby w 2018 r.), które zostały zarejestrowane w bazie komputerowej
2. Brali udział w 3788 (3714 w 2018 r.) interwencjach, w tym:
publiczne: 2019 r. – 2985 / 2018 r. – 3174
domowe: 2019 r. – 803 / 2018 r. – 540

Ponadto w analizowanym okresie funkcjonariusze za wszystkie wykroczenia nałożyli łącznie 4237 mandatów (4659 w 2018 r.) oraz w 351 sprawach sporządzili wnioski o ukaranie do sądu (392 w 2018 r.). 
 
Z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2019 roku: 
Udzielono asysty lub pomocy podmiotom uprawnionym – 25
Powiadomiono komisji ds. uzależnień – 28
Odbyto spotkań ze społeczeństwem – 924

Sporządzono wywiadów i ustaleń (w tym dla sądów, prokuratury,
komorników, wojska i in. jednostek policji ) – 447
Zatrzymano dowodów rejestracyjnych – 922
Zatrzymano uprawnień do kierowania – 97 

ZAPOBIEGANIE DEMORALIZACJI I PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH
W 2019 roku na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej stwierdzono popełnienie 19 czynów karalnych natomiast w 2018 roku czynów tych było 17. Liczba nieletnich sprawców czynów karalnych w 2019 roku wynosiła 11, natomiast w roku poprzednim 14.

W poszczególnych kategoriach przestępczości wygląda to następująco:
Rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze – 2 (2019 r.), 1 (2018 r.),
Bójka i pobicie – 0 (2019 r.), 0 (2018 r.),
Uszczerbek na zdrowiu – 3 (2019 r.), 2 (2018 r.),
Kradzież z włamaniem – 0 (2019 r.); 0 (2018 r.),
Kradzież cudzej rzeczy – 1 (2019 r.), 1 (2018 r.),
Uszkodzenia rzeczy – 1 (2019 r.) , 3 (2018 r.),
Przestępstwa narkotykowe – 2 (2019 r.), 0 (2018 r.)

W ramach zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich w 2019 roku policjanci skierowali 29 wniosków do Sądów Rodzinnych i Nieletnich oraz 39 dotyczących demoralizacji, ujawnili także :
– 18 nieletnich uciekinierów z placówek opiekuńczo-wychowawczych
– 8 nieletnich pod wpływem alkoholu

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
W 2019 roku na terenie powiatu rawskiego odnotowano 497 zdarzenia drogowe, w których 9 osób zginęło a 76 osób zostało rannych. Dla porównania w roku 2018 w 543 zdarzeniach drogowych 70 osób zostały rannych a 9 zginęły. Najczęstszą przyczyną wypadków i kolizji drogowych jest nadmierna prędkość jak również nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz jazda w stanie nietrzeźwości.

Liczba zdarzeń drogowych – 497
Wypadki drogowe – 63 (58 w 2018 r.)
Liczba osób rannych w wypadkach drogowych 76 ( 70 w 2018 r.)
Liczba ofiar śmiertelnych – 9 (9 w 2018 r.)
Kolizje drogowe – 434 (485 w 2018 r.)

Podsumowanie działalności Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej za 2019 rok.

Komendant Powiatowy Policji w Rawie Mazowieckiej insp. Anna Dyśko wykorzystując prezentację multimedialną przedstawiła informacje dotyczące funkcjonowania jednostki oraz podsumowała wyniki osiągnięte przez rawską Policję w minionym roku. Podczas wystąpienia podziękowała wszystkim gościom za bardzo dobrą współpracę na rzecz bezpieczeństwa publicznego oraz policjantom i pracownikom Policji za dotychczasową pracę i zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych.

W 2019 roku stwierdziliśmy więcej przestępstw tj. 1329 przy 781 w 2018 roku. Przy czym osiągnęliśmy ponad 88,5% wykrywalności, tj. o prawie 1,40 % więcej niż w roku ubiegłym. Wykrywalność w tzw. 7 kategoriach tj. przestępstwach najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa jak bójki, pobicia, kradzieże, włamania, uszkodzenia mienia wzrosła o 9,1 %.

Komendant Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej zwróciła uwagę również na wiele inicjatyw podejmowanych w 2019 roku przez rawską policję w zakresie działań profilaktyki społecznej i zapewniła, że będą one kontynuowane w 2020 roku. Na koniec podziękowała przedstawicielom samorządów za wsparcie finansowe, które otrzymaliśmy w minionym roku.

Po wystąpieniu Komendanta głos zabrali również zaproszeni goście, którzy pozytywnie ocenili pracę policjantów oraz podziękowali za codzienny trud i poświęcenie w budowaniu lokalnego bezpieczeństwa.

Previous Image
Next Image

info heading

info contentŹródło i foto: KPP Rawa Mazowiecka

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz