150 tysięcy na remont posadzki w garażu potrzebuje lokalna komenda PSP. Strażacy szukają środków na niezbędne w tym roku inwestycje…

erawaPowiat
komentarzy

150 tysięcy złotych potrzebuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej na niezbędny remont posadzki w garażu, w którym przetrzymywane są ratownicze auta. To niezbędna inwestycja, którą zalecają jednostki kontrolne. Inwestycja w remont, to nie jedyny finansowy wydatek, który prawdopodobnie będzie konieczny w tym roku…

Strażacy z Rawy Mazowieckiej, mimo że urzędują w dość nowym obiekcie, muszą zdecydować się na pierwsze poważne inwestycje. Do tych niecierpiących zwłoki należy na pewno remont posadzki w garażu. Koszt inwestycji to bagatela około 150 tysięcy złotych. Doraźne naprawy, które były wykonywane do tej pory, nie zlikwidowały poważnego problemu.
– Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych od lat nam zwraca uwagę, że powinniśmy dokonać naprawy tej posadzki. Nasze działania polegające na łataniu przynoszą zerowy rezultat, ponieważ samochody są bardzo ciężkie i posadzka pod ich ciężarem się odparza – mówi bryg. Sławomir Warston, Komendant Powiatowy PSP Rawa Mazowiecka.

Zniszczona posadzka nie jest jedynym aktualnym problemem lokalnej komendy. Strażacy borykają się również z bardzo wysokimi kosztami ogrzewania budynku. Dlatego w planach jest modernizacja kotłowni i podłączenie się do instalacji gazowej. Według wyliczeń przeprowadzonych przez Zakład Energetyki Cieplnej pozwoliłoby to na oszczędności wysokości 40% wydatków ponoszonych w chwili obecnej.
– Po drugiej stronie ulicy przechodzi sieć instalacji gazowej i jest możliwość podłączenia się. Gdyby komenda była ogrzewana w ten sposób pozwoliłoby nam to przesunąć zaoszczędzone środki chociażby na uzupełnienie zniszczonego już umundurowania – dodaje komendant Warston.

Powiatowa Straż Pożarna w Rawie Mazowieckiej zwróciła się już z prośbą o wsparcie finansowe do Komendy Głównej PSP, która zagwarantowała pomoc. Nie wiadomo jednak jaką kwotą zostaną dofinansowane te inwestycje.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz