Dodatkowych 19 milionów złotych na pożyczki dla przedsiębiorców. Urząd Pracy wciąż przyjmuje wnioski

erawaPowiat
komentarzy

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej liczy wnioski w tysiącach. Wszystko za sprawą wprowadzonej tarczy antykryzysowej. 

Przedsiębiorcy z terenu powiatu rawskiego chcą skorzystać z pomocy, jaką niesie za sobą rządowa tarcza antykryzysowa. Jednym z rozwiązań, które budziło chyba największe emocje, jest możliwość uzyskania bezzwrotnej pożyczki w wysokości 5 tysięcy złotych. W lokalnym Urzędzie Pracy, jak mówi dyrektor placówki Bożena Woźniak, wnioski można liczyć w tysiącach. Nic więc dziwnego, że PUP na to rozwiązanie zabezpieczył najpierw 3 mln zł, a teraz dodatkowe 19 mln zł. 

Początkowo rozwiązanie to nie objęło wszystkich przedsiębiorców. Zgodnie bowiem z pierwotną wersją tarczy antykryzysowej, pożyczka udzielona przedsiębiorcy ulegała umorzeniu tylko wówczas, gdy przedsiębiorca taki wykazał, że przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszył stanu zatrudnienia. Z takiego zapisu wynikało zatem, iż umorzenie dotyczy jedynie tych firm, które zatrudniają przynajmniej jednego pracownika. To zaś oznaczało, że pożyczka nie może zostać umorzona, gdy została zaciągnięta przez osobę samozatrudnioną.

Z kolei w nowej wersji ustawy uwzględnione zostały zapisy, które umożliwiają umorzenie pożyczki wszystkim mikroprzedsiębiorcom. 

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać bezzwrotną pożyczkę?

Maksymalna wysokość pożyczki, o jaką możemy wnioskować, to 5000 zł. O udzielenie pożyczki może wnioskować jedynie tzw. mikroprzedsiębiorca, czyli osoba prowadząca działalność gospodarczą, która zatrudnia nie więcej niż 9 pracowników. Pożyczka udzielana jest jedynie tym przedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 roku.

Środki uzyskane z pożyczki mogą być przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, czyli np. na opłacenie podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu. Wydatków tych nie trzeba jednak dokumentować.

Umorzenie pożyczki

Zgodnie z nowymi przepisami pożyczka umarzana jest na wniosek przedsiębiorcy. We wniosku o umorzenie przedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. I jest to jedyny warunek, jaki należy spełnić, aby uzyskać umorzenie.

Jak złożyć wniosek o bezzwrotną pożyczkę?

Pożyczka udzielana jest z środków Funduszu Pracy. Oznacza to, że wnioski o udzielenie pożyczki należy składać w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Wypełniony wniosek można przesłać pocztą tradycyjną na adres urzędu pracy. Wniosek można również złożyć w formie elektronicznej, podpisując go Profilem Zaufanym. Do wniosku należy załączyć umowę pożyczki (treść umowy dostępna jest tutaj) oraz załącznik w postaci formularza pomocy publicznej (załącznik dostępny jest tutaj). Wniosek o pożyczkę w wersji papierowej można pobrać z tej strony. Elektroniczny wniosek o udzielenie pożyczki można złożyć na tej stronie

Wnioski można jeszcze składać. Pożyczki w rawskiej placówce będą bowiem przyznawane do wyczerpania środków. 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz