190 pożarów w minionym roku ugasili rawscy strażacy. To największa liczba zdarzeń tego typu od 2005 roku…

erawaPowiat
komentarzy

190 pożarów ugasili strażacy z Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej w ciągu 2012 roku. To najwyższa liczba interwencji zanotowanych na przełomie 6 ostatnich lat. Szczegółowe dane statystyczne, strażacy przedstawili podczas corocznej konferencji prezentującej stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie powiatu rawskiego. Pomimo tego, iż ilość zdarzeń z udziałem ognia znacząco wzrosła, w minionym roku na szczęście nikt nie zginął w płomieniach.

Strażacy w 2012 roku do akcji wyjeżdżali łącznie 641 razy. I choć ilość zdarzeń ogółem delikatnie zmalała (o 5,5 % w stosunku do roku poprzedniego) pożarów, a więc zdarzeń najbardziej niebezpiecznych, odnotowano o blisko 16 % więcej niż w roku poprzednim. Strażacy w 2012 roku do akcji gaśniczych wyjeżdżali 190 razy. Tak dużo pożarów nie było na terenie powiatu od 2005 roku.

> O ostatnich pożarach na terenie miasta i powiatu przeczytasz na eRawa.pl

Ogromną część interwencji Państwowej Straży Pożarnej stanowią także wyjazdy do tzw. miejscowych zagrożeń. W strażackim żargonie określane są tak zdarzenia inne niż pożar lub klęska żywiołowa, w których zagrożone jest życie, mienie lub środowisko naturalne. W tę część działalności ratowników wliczane są wyjazdy, między innymi, do wypadków komunikacyjnych. Akcji tego typu w minionym roku odnotowano 416, mniej o 81 w stosunku do roku poprzedniego. Na tę zmianę mogło wpłynąć zakończenie prac modernizacyjnych na drodze krajowej nr 8.

Co ciekawe, wśród strażackich wyjazdów są także te, związane z fałszywymi alarmami. 35 razy członkowie PSP interweniowali w związku z fikcyjnym wydarzeniem. To jeden z większych wzrostów na przełomie ostatnich lat. Dla przykładu, w roku 2011 fałszywych alarmów było zaledwie 21.

Rokrocznie podsumowanie dla strażaków jest niezmiernie ważne. W skali miasta, powiatu, czy województwa daje szansę na porównanie statystyk i wymianę niezbędnych doświadczeń. To bezpośrednio przekłada się na przeciwpożarowe bezpieczeństwo naszej najbliższej okolicy.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz