Bez piwka na basenie… Miejscy Radni w Rawie Mazowieckiej odrzucili propozycję zmiany uchwały określającej miejsca, w których można spożywać alkohol…

erawaMiasto
komentarzy

Radni Rady Miasta Rawa Mazowieckiej nie zgodzili się na zmianę uchwały określającej miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. O zmiany w tym temacie wnosił zarządca krytej pływalni. Propozycja polegała na wykreśleniu z uchwały regulującej te kwestie zapisu dotyczącego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w odległości mniejszej niż 50 metrów od basenów i kąpielisk.

Nie często w lokalnej radzie dochodzi do takich sytuacji, by koalicyjnych głosów brakło do przegłosowania propozycji uchwały zgłaszanej przez burmistrza miasta. W tym przypadku jednak głosowanie zakończyło się sześcioma głosami „za”, sześcioma „przeciw” (M. Rudniak, S. Skóra, S. Stefaniak, L. Jarosiński, W. Kuba, P. Kwaśniak) oraz dwoma wstrzymującymi się (B. Grzywacz, B. Sujka). Taki wynik pracy radnych sprawił, iż pomysł nie został przyjęty.

Z rozwiązania nie był zadowolony administrator rekreacyjnego obiektu.
– Nie wracajmy do starych czasów – ripostował miejskim rajcom Włodzimierz Misztal, Prezes ZGO Aquarium.

Jak przebiegała dyskusja? Jest to do zobaczenia w materiale video.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz