Biała Rawska staje przed wyborem odbiorcy odpadów. Termin składania ofert został przedłużony

erawaBiała Rawska, Powiat
komentarzy

Gmina Biała Rawska niebawem chce wyłonić firmę, która zajmie się odbiorem i zagospodarowaniem śmieci. To jedno z ważnych zadań, którego koszt opiewa na około 2 mln zł. 

Dość kłopotliwe staje się dla samorządów podpisanie umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Jeśli już pojawia się firma chcąca rozpocząć współpracę, to oferowane kwoty są wysokie. 

W ubiegłym roku umowa na wspomniane usługi w Białej Rawskiej opiewała na kwotę ponad 2 mln zł. Teraz Gmina ponownie staje przed zadaniem wyłonienia odbiorcy. 

Aktualnie ogłoszone jest zamówienie, a oferty mogą wpływać do Urzędu do 28 września. 
– W chwili obecnej jesteśmy na etapie prac nad projektem budżetu na rok 2021. Jednocześnie ogłosiliśmy zamówienie na odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców w przyszłym roku kalendarzowym. Po otwarciu ofert będziemy znali odpowiedź czy będą potrzebne podwyżki. Gdyby się okazało, że nie wpłynie żadna oferta lub, że zamówienie trzeba będzie unieważnić –  będziemy powtarzać procedurę – informuje Wioletta Major, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Biała Rawska. 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz