Brak absolutorium dla burmistrza Rawy Mazowieckiej za wykonanie budżetu 2017 roku. 11 radnych zagłosowało przeciwko jednej z ważniejszych uchwał

erawaMiasto
komentarzy

Radni Rady Miasta Rawa Mazowiecka uznali, że burmistrz nie zrealizował budżetu za 2017 rok. Tym samym nie przyjęli uchwały dającej włodarzowi absolutorium. Dariusz Misztal zapowiada odwołanie się od tej decyzji. 

Ubiegłotygodniowa (21.06) sesja Rady Miasta zapowiadała się wyjątkowo burzliwie. W programie obrad znalazły się bowiem dwa bardzo ważne punkty dotyczące Rawy Mazowieckiej. Pierwszy z nich to sprawozdanie finansowe burmistrza za wykonania budżetu za 2017 rok oraz absolutorium, które radni zazwyczaj udzielają włodarzowi miasta. 

W tym roku zanosiło się jednak, iż takiego poparcia burmistrz nie otrzyma. Już w maju Komisja Rewizyjna Rady Miasta stworzyła wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej o nieudzielenie absolutorium. Powodem – niewykonanie inwestycji. 

Jak czytamy w protokole z posiedzenia wspomnianej komisji: Większość członków komisji krytycznie odniosła się do stopnia realizacji kluczowych zadań inwestycyjnych z 2017 roku. 

Do niewykonanych inwestycji komisja zaliczyła chociażby opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Miłej i Reymonta, opracowania dokumentacji i budowy ścieżki rowerowej, przebudowy ulicy Wałowskiej, czy chociażby przebudowy targowiska miejskiego. Wątpliwości radni mieli jeszcze więcej i potwierdzili je na ubiegłotygodniowej sesji. 
– Łącznie w 2017 roku nie wykonano zadań inwestycyjnych na kwotę 3,6 mln. (…) Pana działalność w 2017 roku, w mojej ocenie, nie zasługuje na akceptację radnych. To w jaki sposób wykonuje Pan budżet wynika z relacji z radą, to, w jaki sposób Pan rozmawia, stara się narzucić swoją wolę. Uznaje Pan, że ma rację we wszystkim, nie przyjmując odmiennego zdania radnych – mówił podczas obrad radny Piotr Irla. 

Burmistrz długo tłumaczył dlaczego część z zadań była niemożliwa do zrealizowania oraz podpierał się opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, w której znajdujemy: W ocenie Składu Orzekającego bez dokonania analizy przyczyn niewykonania powyżej wyszczególnionych zadań inwestycyjnych oraz ustalenia, czy za ich niewykonanie można obciążyć organ wykonawczy, Komisja nie miała przesłanek do ujęcia ich w zestawieniu zadań, których niezrealizowanie stanowi podstawę do sformułowania wniosku o nieudzielenie absolutorium. 

Mimo to finalnie radni nie poparli działań burmistrza. Za udzieleniem absolutorium zagłosowali: Leszek Jarosiński oraz Stanisław Kabziński. Od głosu wstrzymali się Zbigniew Tuszyński i Jacek Malczewski. Stanowczy sprzeciw podnosząc rękę przeciwko wyrazili: Zbigniew Sienkiewicz, Rafał Miszczak, Bartłomiej Kosiacki, Jacek Wieteska, Michał Glicner, Sławomir Stefaniak, Andrzej Antosik, Barbara Grzywacz vel Grzywaczewska, Krzysztof Chałupka, Grażyna Dębska oraz Piotr Irla. 

Burmistrz Dariusz Misztal zapowiedział, że na tym głosowaniu nie poprzestanie. 
– Nie zgadzam się z Państwa decyzją i odwołam się do kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, by to ona rozstrzygnęła, czy ta uchwała została prawidłowo podjęta, czy też nie. 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz