Otagowane: absolutorium

10 za i 5 wstrzymujących się. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Rawskiego bez pełnego poparcia

erawaPowiat
Jedna z najważniejszych sesji Rady Powiatu Rawskiego za nami. Powiatowi radni przyjęli uchwałę dotyczącą wykonania budżetu za rok 2022.  Przyszedł czas rozliczeń ubiegłego roku kalendarzowego w powiecie rawskim. Zawsze zanim radni zadecydują o udzieleniu absolutorium, przeprowadzona zostaje kontrola organu wykonawczego, który odpowiedzialny jest za wykonanie założonego przez radnych finansowego planu. Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Rawskiego […]

Absolutorium i wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka. Radni nie byli jednogłośni

erawaMiasto
Radni Rawy Mazowieckiej zapoznali się z Raportem o stanie miasta na rok 2022,  sprawozdaniem finansowym, a także sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok ubiegły. Na ich podstawie przeprowadzono głosowania.  Podczas dzisiejszej sesji (28.06) Rada Miasta pochyliła się nad stanem naszego miasta. I choć debaty dotyczące tego zagadnienia prowadzone były dużo wcześniej, to właśnie podczas obrad […]

Burmistrz Białej Rawskiej z pełnym poparciem wśród radnych. Głosowanie było tylko formalnością

Absolutorium dla Wacława Jacka Adamczyka. Radni Rady Miasta i Gminy Biała Rawska wraz z komisją rewizyjną oraz Regionalną Izbą Obrachunkową pozytywnie ocenili wykonanie budżetu za rok ubiegły.  Absolutorium to jedna z ważniejszych ocen jaką otrzymuje głowa samorządu. Nic więc dziwnego, że burmistrz Białej Rawskiej z zadowoleniem przyjął decyzję radnych.  Poparcie udzielone zostało podczas ostatniej z […]

Brak absolutorium dla burmistrza Rawy Mazowieckiej za wykonanie budżetu 2017 roku. 11 radnych zagłosowało przeciwko jednej z ważniejszych uchwał

erawaMiasto
Radni Rady Miasta Rawa Mazowiecka uznali, że burmistrz nie zrealizował budżetu za 2017 rok. Tym samym nie przyjęli uchwały dającej włodarzowi absolutorium. Dariusz Misztal zapowiada odwołanie się od tej decyzji.  Ubiegłotygodniowa (21.06) sesja Rady Miasta zapowiadała się wyjątkowo burzliwie. W programie obrad znalazły się bowiem dwa bardzo ważne punkty dotyczące Rawy Mazowieckiej. Pierwszy z nich […]

Absolutorium dla burmistrza jednogłośnie. Radni Rady Miasta Rawa Mazowiecka zgodnie zaakceptowali wykonanie budżetu za ubiegły rok…

erawaMiasto
Burmistrz Rawy Mazowieckiej otrzymał absolutorium. Taką decyzję na środowej (22.06) sesji jednomyślnie podjęli Radni Rady Miasta.  Jednomyślne podniesienie rąk przez radnych, świadczące o udzieleniu absolutorium burmistrzowi Dariuszowi Misztalowi, poprzedziła pozytywna opinia komisji rewizyjnej. Radni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za 2015 rok, sprawozdaniem finansowym, a także opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi […]

Radni Rady Miasta Rawa Mazowiecka jednomyślnie za udzieleniem absolutorium burmistrzowi miasta…

erawaMiasto
Burmistrz Rawy Mazowieckiej otrzymał absolutorium. Taką decyzję na środowej (24.06) sesji jednomyślnie podjęli Radni Rady Miasta. Sytuacja w tym roku jest wyjątkowa, bowiem za realizację finansowego planu tak naprawdę odpowiadało dwóch samorządowców. Do wyborów Eugeniusz Góraj oraz po wyborach jego następca, Dariusz Misztal. Dyskusja poprzedzająca przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu przebiegała dość przewidywalnie. Na początku […]

Zarząd Powiatu Rawskiego z absolutorium. Powiatowi radni przy dwóch głosach wstrzymujących podjęli odpowiednią uchwałę…

erawaPowiat
Przy dwóch głosach wstrzymujących, Rada Powiatu Rawskiego udzieliła staroście Józefowi Matysiakowi, a wraz z nim Zarządowi Powiatu Rawskiego, absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Radni nie byli jednak jednomyślni. Wśród argumentów pojawiały się między innymi te dotyczące potencjalnej niegospodarności Zarządu. Uchwała absolutoryjna to jak doskonale wiemy, jedna z ważniejszych uchwał podejmowanych przez każdą radę w roku. […]

Burmistrz Góraj z kolejnym absolutorium. Przy dwóch głosach wstrzymujących, lokalna rada pozytywnie oceniła wykonanie ubiegłorocznego budżetu…

erawaMiasto
Przy dwóch głosach wstrzymujących, Rada Miasta udzieliła burmistrzowi Eugeniuszowi Górajowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Wielkiej dyskusji na temat realizacji finansowego planu nie było, choć niektórzy radni przypominali o złożonych inwestycyjnych obietnicach. To jedna z ważniejszych uchwał jakie w ciągu każdego roku podejmuje lokalna Rada Miasta. Absolutorium jest ustawowo określonym sposobem kontroli organu stanowiącego nad […]