Burmistrz Białej Rawskiej z pełnym poparciem wśród radnych. Głosowanie było tylko formalnością

erawaBiała Rawska, Powiat
komentarzy

Absolutorium dla Wacława Jacka Adamczyka. Radni Rady Miasta i Gminy Biała Rawska wraz z komisją rewizyjną oraz Regionalną Izbą Obrachunkową pozytywnie ocenili wykonanie budżetu za rok ubiegły. 

Absolutorium to jedna z ważniejszych ocen jaką otrzymuje głowa samorządu. Nic więc dziwnego, że burmistrz Białej Rawskiej z zadowoleniem przyjął decyzję radnych. 

Poparcie udzielone zostało podczas ostatniej z czerwcowych sesji (29.06), kiedy to szczegółowo przeanalizowano finanse gminy. 

Przytoczmy najważniejsze dane. Budżet Białej Rawskiej to kwota ponad 58 mln zł, z czego około 10 mln zł przeznaczono na inwestycje. Jednak nie mogły by być one zrealizowane bez 17 mln dotacji oraz subwencji szacowanej na ponad 14 mln. Gminny budżet wsparły także środki pozyskane przez jednostki gminne oraz szkoły. 

Największe wydatki gmina poniosła na pomoc społeczną (ponad 19 mln zł), oświatę (18 mln zł), wspomniane inwestycje (10 mln zł), gospodarkę komunalną (ponad 5 mln zł) oraz administrację (prawie 5 mln zł). 

Aby realizacja założeń przyjętych przez radnych była możliwa, w trakcie roku wyemitowano obligacje komunalne na ponad 4 ml zł, które posłużyły na sfinansowanie deficytu. 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz