Burmistrz Góraj z kolejnym absolutorium. Przy dwóch głosach wstrzymujących, lokalna rada pozytywnie oceniła wykonanie ubiegłorocznego budżetu…

erawaMiasto
komentarzy

Przy dwóch głosach wstrzymujących, Rada Miasta udzieliła burmistrzowi Eugeniuszowi Górajowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Wielkiej dyskusji na temat realizacji finansowego planu nie było, choć niektórzy radni przypominali o złożonych inwestycyjnych obietnicach.

To jedna z ważniejszych uchwał jakie w ciągu każdego roku podejmuje lokalna Rada Miasta. Absolutorium jest ustawowo określonym sposobem kontroli organu stanowiącego nad realizacją budżetu przez organ wykonawczy, a więc wójta lub burmistrza. Nieudzielenie absolutorium może mieć bardzo poważne konsekwencje, związane z koniecznością przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania danego włodarza.

Podczas ostatniej sesji (11.06) lokalni radni jednak dość pozytywnie ocenili pracę Eugeniusza Góraja. Uchwałę przyjęto większością głosów, przy dwóch głosach wstrzymujących radnych Prawa i Sprawiedliwości. Radny Leszek Jarosiński swoją decyzję tłumaczył między innymi brakiem realizacji ważnych inwestycji na osiedlu Tatar.
– Chciałbym przypomnieć apel mieszkańców osiedla Tatar. Rokrocznie zwracam się z apelem na temat dokończenia ulic Żmichowskiej, Konopnickiej i Tuwima. Mieszkańcy czekają na tę inwestycję. Pamiętam, że Pan burmistrz na zebraniu zadeklarował publicznie, że do końca 2014 roku, z końcem kadencji, to zostanie zrealizowane – przypominał opozycyjny radny.

Przy okazji absolutorium po raz kolejny pojawił się również temat budżetu obywatelskiego. O tym finansowym rozwiązaniu wspominał radny Rawskiej Inicjatywy Samorządowej, Wojciech Kuba.
– Jest to wyjątkowo cenne spostrzeżenie. Konstruując budżet na 2015 rok przewidzimy jakąś kwotę w budżecie obywatelskim. Jak to będzie jednak realizowane, zobaczymy dopiero po wyborach – odpowiadał burmistrz.

Udzielone dziś absolutorium jest już dwunastą pozytywną oceną samorządowej pracy Eugeniusza Góraja, wystawioną przez lokalnych rajców.
– Bardzo się cieszę. Jest to wysoka ocena prawie całego składu rady miasta. Absolutorium otrzymuje burmistrz, ale tak naprawdę to absolutorium jest dla wszystkich tutaj siedzących (…) Wspólnie na ten wynik pracujemy. Taka wysoka ocena również zobowiązuje – podsumowywał po głosowaniu burmistrz Góraj.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz